Valstybės rinkliavos

Pajamos už mokėjimų priėmimą internetu

Priėmus pinigus, išduodamas kasos pajamų orderio antras egzempliorius arba jo kvitas. Pinigų iš kasos  išmokėjimas Pinigai iš kasos išmokami pagal kasos išlaidų orderį.

Pinigai išmokami ir pagal kitus atitinkamai įformintus dokumentus mokėjimo žiniaraštį, prašymą išduoti pinigus, sąskaitas ir kitus dokumentusišrašius kasos išlaidų orderį.

Jeigu pinigai išmokami pagal kasos išlaidų orderį fiziniam asmeniui, kuris nėra to ūkio subjekto darbuotojas, nurodomas fizinio asmens vardas, pavardė, paso arba kito asmens tapatybę patvirtinančio dokumento pavadinimas ir jo numeris ir gavėjo nurodyta gyvenamoji vieta.

pajamos už mokėjimų priėmimą internetu

Pinigų gavėjas, priimdamas pinigus, pasirašo kasos išlaidų orderyje, kuriame įrašoma gautoji suma: nuo eurai — žodžiais, centai — skaitmenimis. Jeigu pinigai išmokami pagal mokėjimo žiniaraštį, suma žodžiais nenurodoma.

Elektroninė prekybinė sąskaita

Išmokėti pinigus iš kasos fiziniams asmenims, kurie nėra ūkio subjekto darbuotojai, leidžiama tik pagal kiekvienam fiziniam asmeniui atskirai išrašytus kasos išlaidų orderius. Kasininkas išmoka pinigus tik kasos išlaidų orderyje nurodytam fiziniam asmeniui. Jeigu pinigai išmokami pagal įgaliojimą, kasos išlaidų orderio tekste nurodoma pajamos už mokėjimų priėmimą internetu faktiško pinigų gavėjo vardo ir pavardės įgaliotojo asmens vardas, pavardė, paso arba kito asmens tapatybę įrodančio dokumento pavadinimas, numeris ir gyvenamoji vieta.

  1. Valstybės rinkliavos, baudų ir mokesčių mokėjimas | Lietuvos transporto saugos administracija
  2. Kriptovaliutų sąrašas
  3. Dažniausiai užduodami klausimai - Swedbank
  4. Kas yra gyvenimo ciklo fondai?
  5. Pajamų deklaravimas SAVARANKIŠKAI DIRBANTIEMS | klubstudentow.lt
  6. Šiandien uždirbti pinigus internetu

Kasos pajamų ir išlaidų orderių pasirašymas Kasos pajamų ir išlaidų orderius pasirašo ūkio subjekto vadovo patvirtinti asmenys, turintys teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti kasos pajamų ir išlaidų orderius.

Biudžetinių įstaigų kasos pajamų orderį pasirašo vyriausiasis buhalteris buhalteris ir kasininkas, o kasos išlaidų orderį pasirašo ūkio subjekto vadovas, vyriausiasis buhalteris buhalteris ir kasininkas. Grynųjų pinigų išmokėjimas iš kasos pagal mokėjimo žiniaraštį Mokėjimo žiniaraštyje bendra suma žodžiais ir išmokėjimo terminas ne ilgiau kaip 5 darbo dienos pajamos už mokėjimų priėmimą internetu ūkio subjekto vadovo ir vyriausiojo buhalterio buhalterio parašais. Vienkartinė darbo užmokesčio, premijų, pašalpų, pensijų, stipendijų, tantjemų, dividendų ar kita išmoka asmeniui ūkio subjekto darbuotojui arba asmeniui, kuris nėra ūkio subjekto darbuotojas turi būti įforminama kasos išlaidų orderiu.

Auginkite savo verslą, naudodami Internetinius Mokėjimus

Kokia yra pinigų išmokėjimo iš kasos ir priėmimo į kasą tvarka, taikoma atskaitingiems asmenims? Išmokant pinigus iš kasos, išrašomas pajamos už mokėjimų priėmimą internetu išlaidų orderis. Atskaitingas asmuo, gautais pinigais atsiskaitęs su kitais ūkio subjektais, fiziniais asmenimis, pateikia vyriausiajam buhalteriui buhalteriui pinigų sumokėjimo įrodymo dokumentus, kuriuos surašo į avanso ataskaitą, — nurodo joje šių dokumentų pavadinimus, numerius, datas, išmokėtas sumas.

Atskaitingas asmuo atsiskaito vyriausiojo buhalterio buhalterio nustatyta ir ūkio subjekto vadovo patvirtinta tvarka ir terminais, tačiau ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Nepanaudotų pinigų grąžinimas į kasą įforminamas kasos pajamų orderiu.

Industrijos

Atskaitingas asmuo, gavęs iš fizinių asmenų arba ūkio subjektų pinigus už jiems parduotą turtą, suteiktas paslaugas, avansą arba kitas pinigų įplaukas, išduoda Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame  Vyriausybės m.

Atskaitingas asmuo gautus pinigus su jų gavimą įrodančiais dokumentais atiduoda į kasą.

paslėpti dvejetainiai variantai

Pinigų priėmimas į kasą įforminamas kasos pajamų orderiu, atskaitingam asmeniui išduodamas kasos pajamų orderio antrasis egzempliorius arba jo kvitas.

Pinigų sumokėjimo tvarką ir terminus, kurie negali būti ilgesni kaip vienas mėnuo, atskaitingam asmeniui nustato vyriausiasis buhalteris buhalteris ir patvirtina ūkio subjekto vadovas.

Valstybės rinkliavos

Kaip atliekamos kasos operacijos užsienio valiuta? Nuo kasos operacijos užsienio valiuta atliekamos taip pat kaip ir eurais, tačiau kasos pajamų ir išlaidų orderiuose priimta ir išmokėta pinigų suma įrašoma eurais ir centais bei užsienio valiuta žodžiais ir skaitmenimis.

pajamos už mokėjimų priėmimą internetu

Teisės aktai LRS.