Programų sistemos | Stojantiesiems | KTU

Kriptografinių algoritmų programos kūrimas ir analizė

Bendras apibūdinimas: Studijų programos tikslas -ai : Parengti magistrus, turinčius mokslinių tyrimų metodologijos, informacijos saugos metodų, technologijų ir vadybos, elektroninės erdvės teisinio reguliavimo žinių, gebančius vertinti, projektuoti ir įgyvendinti saugias informacinių technologijų sistemas, spręsti programinės įrangos saugos problemas.

projektai, skirti investuoti į internetą u bot už dvejetainius variantus

Auditorinis darbas apima paskaitas, laboratorinius darbus, seminarus, grupines ir individualias konsultacijas, diskusijas, atvejų analizes, pristatymus ir demonstracijas. Studento savarankiškas darbas — tai teorinės medžiagos įsisavinimas, pasirengimas paskaitoms, laboratoriniams darbams, tarpiniams atsiskaitymams už semestro užduotis ir egzaminui, namų darbų bei individualių ir grupinių projektų rengimas, literatūros paieška ir analizė, problemų sprendimas, ir kita žinioms, gebėjimams ir įgūdžiams įgyti skirta veikla.

Dėmesio!!! Vyksta AIKOS svetainės tvarkymo darbai.Atsiprašome už nesklandumus

Studijų programa baigiama magistro baigiamuoju projektu. Studijų rezultatų vertinimo būdai: Žinioms ir gebėjimams vertinti taikoma dešimtbalė kriterinė proporcinė kaupiamoji vertinimo sistema kaupiamasis vertinimas.

kriptografinių algoritmų programos kūrimas ir analizė

Studijų programos ir modulio studijų rezultatai semestro metu įvertinami per tarpinius atsiskaitymus rašomi referatai, studijos, kontroliniai darbai, atliekami projektai, aprašomi ir žodžiu ginami laboratoriniai darbai ir kt.

Galutinį įvertinimą pažymį sudaro tarpinių įvertinimų ir egzamino pažymiai.

fiat reiškia

Sandara: Studijų dalykai moduliaikriptografinių algoritmų programos kūrimas ir analizė Studijų krypties dalykams skirti 72 kreditai, baigiamajam projektui skirta 30 kreditų ir universiteto nustatytiems tiriamiesiems, kitos krypties ir laisvai pasirenkamiems dalykams skirta 18 kreditų.

Iš viso studijuojama 16 dalykų. Studentai studijuoja studijų krypties dalykus: Kompiuterių tinklų saugą, Informacinių technologijų saugos metodus, Programų saugą, Informacijos saugos vadybą, Elektroninių paslaugų saugą, Saugumo patikros ir etiško įsilaužimo metodus, Informacijos saugos sistemų projektavimo metodologiją, Virtualios infrastruktūros saugą, Nusikaltimus elektroninėje erdvėje ir jų tyrimų metodikas bei kitus dalykus.

kriptografinių algoritmų programos kūrimas ir analizė

Studijų programoje praktika nenumatyta. Specializacijos: Studento pasirinkimai: semestruose studentai gali pasirinkti 18 kreditų apimties studijų krypties gilinamųjų dalykų bloką Kriptografinės sistemos, Duomenų bazių ir elektroninių dokumentų sauga, Modeliais grindžiamas sistemų kūrimas ar kitos krypties kriptografinių algoritmų programos kūrimas ir analizė nustatytus studijų dalykų blokus.

Studijų programos skiriamieji bruožai: Absolventas turi informacinių technologijų mokslinių tyrimų metodologijos, informacijos saugos teorinių pagrindų ir metodų, informacijos ir informacinių technologijų saugos technologijų, informacijos saugos vadybos ir elektroninės erdvės teisinio reguliavimo žinių, geba savarankiškai ir kvalifikuotai dirbti informacijos saugos užtikrinimo srityje: vertinti, planuoti, projektuoti ir įgyvendinti saugias informacinių technologijų sistemas, spręsti programinės įrangos saugos problemas, taip pat saugos problemas, susijusias su socialine inžinerija, projektuoti ir įgyvendinti informacijos saugos vadybos sistemas, planuoti ir įgyvendinti veiklos tęstinumą ir kompiuterių sistemų atstatymą.

žetonų meistras dvejetainis robotas 60 sekundžių

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: Profesinės veiklos galimybės: Absolventas gali dirbti mokslinį-tiriamąjį, analitinį, konsultacinį, vadybinį ar kitą inžinerinį darbą informacijos ir informacinių technologijų saugos sprendimų kūrimo, tyrimo, projektavimo ir įgyvendinimo srityse, įmonėse ir organizacijose. Tolesnių studijų galimybės: Absolventai galės tęsti studijas informatikos, informatikos inžinerijos ar artimos studijų krypties doktorantūros studijų programose Lietuvoje ir užsienyje.

C++ pamokos (10)