Atskaitomybė vadovui

Galimybės aukščiausiam vadovui, AR GALIME GREITAI „UŽAUGINTI“ DARBUOTOJŲ ĮSITRAUKIMĄ?

Spausdinti Įmonių vadybos aparato darbuotojai - tiek aukščiausi vadovai, tiek žemesniųjų grandžių vadybininkai - sprendimams priimti naudojasi įvairia jiems reikalinga, su sprendžiamu klausimu susijusia informacija. Suprantama, vadovai visuomet nori, kad jų gaunama informacija būtų pakankamai išsami ir patikima, kad jos pagalba būtų galima minimaliai sumažinti klaidingo sprendimo priėmimo riziką. Straipsnyje trumpai aptarsime pagrindinius dalykus, susijusius su įmonių ir padalinių vadovams skirta atskaitomybe, siekiant gauti kokybišką informaciją apie vadovaujamą veiklą.

Atskaitomybė vadovui

Daugeliui vadovų ir žmonėms apskritai būdinga vengti priimti ryžtingus galimybės aukščiausiam vadovui dėl vadovaujamos veiklos, kol jie nedisponuoja pakankama informacija. Menedžmento vadybos ir kaštų apskaitos informacijos pagrindu suformuotos vadybos aparato darbuotojams pateikiamos vidinės ataskaitos leidžia sumažinti nežinomybę, kuriai esant jie privalo priimti reikiamus sprendimus.

Įmonių vadybos personalo informavimo tikslais rengiamų vidinių ataskaitų įvairovė - didžiulė, nes šios ataskaitos sudaromos tam tikriems, dažnai labai specifiniams va­dy­bos poreikiams tenkinti ir todėl kiek­vie­no­je įmo­nė­je iš esmės skiriasi.

Kuriant įmonės vidinių ataskaitų sistemą, būtina labai gerai žinoti, ko iš jos tikimasi, kitaip sakant, kokią informaciją būtina formuoti tose ataskaitose, kad vadybos darbuotojai galėtų dirbti galimybės aukščiausiam vadovui. Šiuo atveju reikia įvertinti tai, kad dažnam žmogui kiekvienas papildomas dokumentas suteikia saugumo pojūtį, nors jame visai nebūtinai yra svarbios ar naujos informacijos.

Tai labai žalingas nors itin gajus biurokratinis požiūris: įvykis tampa svarbus tik tuomet, kai jis kokiu nors būdu dokumentuojamas. Kartais biurokratinėse sistemose svarbus tampa ne tiek pats įvykis, kiek jį atspindintis dokumentas.

Dažniausiai įmonės susiduria su problema, kai įvairiausių vadybos tikslais formuojamų ir vadovams pateikiamų duomenų apie veiklą yra ne per mažai, bet gerokai per daug. Tai ypač būdinga didesnėms įmonėms. Rezultatas visuomet prastas - daugybe perteklinių duomenų apkrauti vadovai nepajėgūs atsirinkti, ko jiems iš tikrųjų reikia, ir galiausiai į galimybės aukščiausiam vadovui duomenis nebekreipia dėmesio. Tai daugelio įmonių bėda. Natūralu, kad vadybos darbuotojai, gaudami šūsnis įvairiausių, be to, labai išsamių galimybės aukščiausiam vadovui, apimančių įvairiausias įmonės veiklos sritis, sutrinka atsidūrę tarp duomenų gausos.

Įsivaizduokite: suformuojama bendra keleto padalinių veiklas apimanti ataskaita, kurioje tokią ataskaitą gaunančiam vadovui aktualūs yra tik 3 arba 5 skaičiai, pateikiami tarp daugybės kitų jam visiškai neaktualių rodiklių. Pirma, tokioje ataskaitoje ieškodamas sau svarbios informacijos, vadovas sugaiš daug brangaus savo darbo laiko. Antra - vadovui svarbūs rodikliai gali apskritai likti nepastebėti. Taigi vidinėse ataskaitose informacijos turi būti pateikta pakankamai, kad būtų galima priimti reikalingus vadybos sprendimus, tačiau jos neturi būti per daug, kad tarp daugybės duomenų nepasimestų esmė.

Be to, svarbiausius dalykus ataskaitose svarbu tinkamai vizualiai išskirti, kad į juos iš karto būtų telkiamas ataskaitos vartotojo dėmesys. Reikalavimus, kurie būtų keliami tam tikros galimybės aukščiausiam vadovui vi­di­nių ataskaitų sistemai, tu­ri nu­sta­ty­ti įmo­nės va­do­vas, nes šios ataskaitos skir­tos galimybės aukščiausiam vadovui ir tiems įmonės darbuotojams, kuriems jis de­le­guo­ja tam tik­ras va­dy­bos funk­ci­jas bei at­sa­ko­my­bę už atitinkamos veiklos vykdymą.

 • SAM: aukščiausiems šalies pareigūnams rekomenduojama tirtis kas 7 dienas - DELFI
 • Kokių kompetencijų reikės HR lyderiams metais?
 • klubstudentow.lt - Atskaitomybė vadovui
 • Aukščiausiems šalies vadovams SAM rekomendacija: dėl viruso tirtis kas savaitę | Kas vyksta Kaune
 • Mythi prekybos centro apžvalgos

Taigi būtent aukščiausi įmonių vadovai turi nustatyti, ko­kia in­for­ma­ci­ja, kokiu būdu, kokiems darbuotojams ir kaip išsamiai tu­ri bū­ti pa­tei­kia­ma vidinėse ataskaitose. Rengiamas vadybos tikslais ataskaitų formas ir turinį lemia kiekvienos įmonės specifika - jos vykdomos veiklos pobūdis, produktų gamybos technologijos, jų pardavimo ypatumai, įmonėje naudojamos biudžetų sistemos, vadovų ekonominis bei vadybinis pasirengimas, jų asmeninės savybės ir kiti subjektyvūs veiksniai.

Svarbu stebėti, kad vidinėse ataskaitose pateikiama informacija neatspindėtų ją rengiančių asmenų subjektyvios nuomonės, bet kuo objektyviau perteiktų įmonės veiklos procesus, kuriems vadovaujama.

Neretai padalinių va­do­vai ir va­dy­bi­nin­kai įvairiais būdais bando pa­gra­žin­ti jų veik­lą api­bū­di­nan­čių ataskaitų duomenis.

Su šiuo reiškiniu būtina negailestingai kovoti. Kur kas geriau ataskaitose teisingai atspindėti nors ir nemaloniausią situaciją, negu bandyti ką nors nuslėpti arba sąmoningai iškraipyti pagražinti duomenis, nes reali situacija anksčiau ar vėliau išaiškės.

Kauno įmonei - apsaugos priemonių užsakymas už 800 tūkst. eurų

Beje, tai gali galimybės aukščiausiam vadovui jau nebe ataskaitose, o realiame gyvenime, be to, tiek vadovams, tiek visai įmonei skaudžiausiu būdu. Jeigu įmonėje įdiegta biudžetų sistema, vidinėse ataskaitose būtinai turi atsispindėti biudžetų įvykdymas, t. Vidinės ataskaitos, informuojančios vadovus jiems svarbiais klausimais, turi būti pateikiamos savalaikiai, t.

Pavyzdžiui, informacija apie nukrypimus nuo nustatyto biudžeto turi būti gauta tada, kai dar galima ištaisyti susidariusią nepalankią situaciją. Jeigu ataskaitos dėl nukrypimų pateikiamos tuomet, kai jau per vėlu priimti reikiamą sprendimą ir ištaisyti padėtį, tokios ataskaitos nereikalingos.

Kiekviena ataskaita turi turėti aiškų vartotoją ir būti reikalinga jo darbui.

galimybės aukščiausiam vadovui opcionų vertintojai

Todėl, kaip minėta, svarbu iš anksto nuspręsti, kokiems vadovams ir kokie duomenys reikalingi, o kam kokių duomenų nereikia ar net negalima pateikti, pavyzdžiui, siekiant išsaugoti įmonės komercines paslaptis. Įmonėje turi būti aiški tvarka: kokias ataskaitas, kokių padalinių ar projektų vadovai ir vadybininkai gauna.

Beje, klaidingai elgiasi tie įmonių vadovai, kurie visų vidinių ataskaitų rengimą paveda vien menedžmento apskaitos buhalteriams.

robotai signalizuoja apie galimybes

Pastarieji turi surinkti reikiamus duomenis iš padalinių ir jų darbuotojų, o po to parengti jų veiklą atspindinčias ataskaitas. Tokiu atveju, pirma, į ataskaitas neretai įveliama įvairių netikslumų buhalteriai, gerai nepažindami padaliniuose vykdomų technologinių procesų, ne visuomet gali tinkamai įvertinti juos atspindinčius duomenisantra, prarandamas vadyboje labai svarbus psichologinis veiksnys: darbuotojai neatsiskaito tiesiogiai, t.

kaip žaisti dvejetainius variantus

Darbuotojai, patys rengdami savo darbų ataskaitas vadovams, ne tik jaučiasi reikšmingesni, bet ir pradeda atsakingiau žiūrėti į savo atliekamą darbą. Ar tavo darbo rezultatą fiksuoja kažkas kitas, ar tu pats prieš tai dar kartą patikrinęs ir apgalvojęs tiesioginiam vadovui skirtoje ataskaitoje - esminis skirtumas.

Be to, taip darant labiau formalizuojami ir galimybės aukščiausiam vadovui santykiai tarp vadovo ir pavaldinių. Todėl darbuotojai patys turi pildyti savo darbo ataskaitas pavyzdžiui, išrašydami vidines sąskaitasžinodami, kad jas matys ir jose pateiktus galimybės aukščiausiam vadovui vertins jų vadovai. Darbuotojų pildomose už atliktus darbus ataskaitose dažnai galima išsiversti net nenaudojant piniginio mato, visą būtiną informaciją pateikiant išreikštą atitinkamais darbo laiko ir įvairiais natūriniais matais.

Šiuo atveju svarbu nepainioti vadybos tikslais rengiamų darbuotojų  ataskaitų su pagal valdžios reikalavimus pildomais darbo laiko apskaitos žiniaraščiais. Atsižvelgiant į įmonėje taikomą vadybos ir kaštų apskaitos metodiką, visiškai normalus dalykas, jeigu kai kurie darbuotojai savo ataskaitose žymėsis, kad per dieną dirbo 25 ar 30 val. Todėl šiuos dalykus reikia griežtai atskirti: vidinė galimybės aukščiausiam vadovui - vadovams, tabeliai - valdžiai!

Įmonėse vidinių ataskaitų sistema turi būti sudaroma laikantis tam tikros vadybinės piramidės hierarchijos.

Klaidingo požiūrio duobės - Karjera - Karjeros Centras - Karjeros Galimybės

Tai reiškia, kad kuo aukštesnis vadovas ir kuo platesnei veiklai jis vadovauja, bitcoin ir cryptocurrency koks skirtumas labiau agreguota informacija apie veiklą jam turi būti pateikiama. Ir galimybės aukščiausiam vadovui - kuo žemesnio rango vadovas ar vadybininkas, tuo išsamesnę informaciją apie savo vykdomą veiklą jis turi gauti. Aukščiausiam įmonės vadovui, atsakingam už visos įmonės veiklos rezultatus, gali būti reikalinga ir informacija apie jam pavaldžių darbuotojų atsakomybės centrų vadovų darbo rezultatus, tačiau ji turi būti pakankamai agreguota, kad ją gavęs vadovas galėtų nesunkiai, peržvelgęs keletą svarbiausių rodiklių, įvertinti, kaip atsakomybės centrams sekasi vykdyti skirtas užduotis.

galimybės aukščiausiam vadovui gauti bitcoin yra kiek satoshi

Jeigu, tarkime, kuris nors viduriniosios grandies vadovas apie savo vadovaujamos veiklos išlaidas gali gauti informaciją, išskleistą kad ir į keliasdešimt pozicijų, tai aukščiausiam įmonės vadovui tas išlaidas dažnai pakanka matyti viena bendra suma. Įmonių vidinių ataskaitų sistemose juda didžiuliai kiekiai įvairiausių duomenų apie įmonės ir jos padalinių veiklą, be to, labai skirtingais pjūviais.

Kokių kompetencijų reikės HR lyderiams 2020 metais?

Siekiant visą šį duomenų rinkimo, kaupimo, sisteminimo ir galiausiai pateikimo atitinkamose vidinėse ataskaitose procesą sureguliuoti, įmonėje būtina nustatyti aiškią ir pakankamai griežtą vidinių ataskaitų rengimo ir jų pateikimo vartotojams galimybės aukščiausiam vadovui. Kitaip tariant, įmonėje turi būti aiškiai nustatyta ir atitinkamu vadovo potvarkiu geriausia galimybės aukščiausiam vadovui įmonės menedžmento apskaitos politikos įsakymu įforminta tvarka, kas, kokius duomenis ir kokiu periodiškumu kokiam įmonės padaliniui perduoda, taip pat kas ir kokias ataskaitas parengia bei perduoda jų vartotojams.

 1. Savaitine pamm apskaita
 2. Japoniški dvejetainių opcijų signalai
 3. Kokios yra dvejetainių variantų subtilybės
 4. Internetinės prekybos programos viršus
 5. Ko reikia, kad šias pareigas atliekantis žmogus atskleistų visus savo gebėjimus ir taptų nepamainoma vadovo dešiniąja ranka?
 6. Parabolinė strategija dėl dvejetainio pasirinkimo

Vidinėse ataskaitose pateikiama informacija apie įmonės ir jos padalinių veiklą yra labai vertinga įmonės vadovams bei vadybininkams, tačiau kartu ir visiškai slapta.

Todėl kiekvienoje įmonėje turi būti imtasi griežtų priemonių, siekiant vidinėse ataskaitose esančią informaciją apsaugoti nuo pašalinių asmenų - konkurentų ar net ir nuo kai kurių darbuotojų. Informacijos slaptumą, be jau minėtų būdų, galima iš dalies užtikrinti ir ribojant viduriniosios bei žemesniosios grandies vadovams galimybės aukščiausiam vadovui vadybininkams teikiamos informacijos kiekį, t.

Dažnai įmonėse su darbuotojais, gaunančiais menedžmento apskaitos galimybės aukščiausiam vadovui, sudaromi raštiški susitarimai neskleisti tokios informacijos, už tokius veiksmus numatant atitinkamas sankcijas.

Kokių kompetencijų reikės HR lyderiams metais? | OVC Consulting

Bet kokiu atveju įmonės vidinių ataskaitų sistemoje pateikiama informacija - didžiulis įmonės turtas, tad jam apsaugoti įmonė neturėtų gailėti lėšų ir pastangų. UAB Pačiolis Aud. Valdas Jagminas.

Pažymėtina, kad aukščiausi valstybės vadovai privalomai būtų tiriami esant poreikiui, pasireiškus simptomams. Tai reiškia, kad sveikatos apsaugos ministro — valstybės lygio galimybės aukščiausiam vadovui situacijos valstybės operacijų vadovo Aurelijaus Verygos pasirašyto sprendimo vykdymas dėl prevencinių tyrimų aukščiausiems šalies vadovams nėra privalomas, o tik rekomenduojamas. Tokia praktika taikoma ir kai kuriose užsienio šalyse. SAM taip pat pažymi, kas sumažėjus tyrimų srautui iš keltų, lėktuvų, mobilių patikros punktų, buvo nuspręsta išplėsti besimptominių grupių prevencinius tyrimus dėl koronaviruso. Pavyzdžiui, numatyta galimybė tirti darbuotojus, kurie dirba gydymo įstaigose, kur yra užsikrėtusių darbuotojų.