Šiaulių banko vadovas savų akcijų supirkimo galimybę susiejo su būsimais dividendais

Akcijų supirkimo galimybė

Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime, be kita ko, turi būti nustatyta: 1 akcijų įsigijimo tikslas; 2 maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius; 3 terminas, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas.

Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ akcininkų susirinkimo sušaukimas ir sprendimų projektai

Šis terminas negali būti ilgesnis kaip 18 mėnesių; 4 maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina; 5 savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina, išskyrus atvejus, kai akcijos įsigyjamos siekiant suteikti bendrovės akcijų bendrovės, akcijų supirkimo galimybė ar dukterinės bendrovės darbuotojams, akcijų supirkimo galimybė bendrovės, patronuojančios ar dukterinės bendrovės vadovą, stebėtojų tarybos nariams, valdybos nariams šio Įstatymo straipsnyje nustatyta tvarka, skirti bendrovės akcijų kaip išmoką už veiklos rezultatus darbuotojams, kurių profesinė veikla ir ar priimami sprendimai gali turėti reikšmingą įtaką prisiimamai akcijų supirkimo galimybė, taip pat kai akcijos įsigyjamos siekiant bendrovės išleistas konvertuojamąsias obligacijas pakeisti į šios bendrovės akcijas.

Savų akcijų pardavimo tvarka turi užtikrinti lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti bendrovės akcijų. Bendrovė savas akcijų supirkimo galimybė gali įgyti bendrovės valdybos jeigu ji nesudaroma, — bendrovės vadovo sprendimu, jeigu šiais veiksmais siekiama sudaryti sąlygas suteikti bendrovės akcijų bendrovės, patronuojančios ar dukterinės bendrovės darbuotojams šio Įstatymo akcijų supirkimo galimybė nustatyta tvarka.

  • Akcininkų registravimo pradžia nuo val.
  • Uždirbti pinigus internetu visame pasaulyje
  • Šiaulių bankas išmokės dividendus, priimtas sprendimas dėl savų akcijų - Šiaulių bankas
  • Šis klausimas įtrauktas į šių metų balandžio 26 dieną vyksiančio bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę.
  • Naujienos Šiaulių bankas išmokės dividendus, priimtas sprendimas dėl savų akcijų supirkimo Šiandien vykusiame visuotiniame Šiaulių banko akcininkų susirinkime buvo pristatyti ir patvirtinti audituoti rekordiniai praėjusių metų banko rezultatai bei priimti sprendimai dėl dividendų bei akcijų supirkimo.
  • Juose numatyta ne tik siūloma kaina, įskaitant ir premiją už akcijas, bet ir galimybė gauti galimų dividendų dydžio papildomą premiją.

Bendrovės valdybos jeigu ji nesudaroma, — bendrovės vadovo sprendimui mutatis mutandis taikomi šio straipsnio 2 dalies 1—4 punktuose nustatyti reikalavimai. Bendrovė negali įsigyti savų akcijų, jeigu tokiu atveju jos nuosavas kapitalas taptų mažesnis už apmokėto įstatinio kapitalo, privalomojo rezervo ir rezervo savoms akcijoms įsigyti sumą.

Šiaulių banko vadovas savų akcijų supirkimo galimybę susiejo su būsimais dividendais

X nuo 07 01 Žin. Bendrovei draudžiama įsigyti nevisiškai apmokėtas savas akcijas, išskyrus šio Įstatymo 45 straipsnio 12 dalyje nustatytą atvejį. Bendrovė gali įsigyti savas akcijas, jeigu bendrovėje yra sudarytas rezervas savoms akcijoms įsigyti, kurio dydis yra ne mažesnis už įsigyjamų savų akcijų įsigijimo verčių sumą.

variantas, kokie yra šie pavyzdžiai visa tiesa apie kriptovaliutų pajamas

Bendrovė, įsigijusi savų akcijų, neturi teisės naudotis jų suteikiamomis šio Įstatymo nustatytomis turtinėmis ir neturtinėmis teisėmis. Akcijų priėmimas prievolės įvykdymui užtikrinti yra prilyginamas savų akcijų įgijimui.

Pradedamas ESO ir „Ignitis gamybos“ akcijų supirkimas

Kai bendrovės akcijas įgyja jos dukterinė bendrovė, laikoma, kad akcijas įgyja pati bendrovė, kurios akcijos įgyjamos. Kai bendrovės akcijas įgyja asmuo, veikiantis savo vardu, bet dėl šios bendrovės interesų, laikoma, kad akcijas įgyja pati bendrovė, kurios akcijos įgyjamos.

Bendrovės akcijos, įgytos šio straipsnio 21 dalyje nurodyto bendrovės valdymo akcijų supirkimo galimybė sprendimu, turi būti perleistos suteiktos bendrovės, patronuojančios ar dukterinės bendrovės darbuotojų nuosavybėn šio Įstatymo straipsnyje nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo jų įgijimo.

Bendrovės akcijos, įgytos pažeidžiant šio straipsnio 2, 3, 4 ir 6 dalyse nurodytas sąlygas, turi būti perleistos kitų asmenų nuosavybėn ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo jų įgijimo. Jeigu akcijos neperleidžiamos per šioje dalyje nustatytą laiką, atitinkamai uždirbti pinigų pervedimus būti sumažintas įstatinis kapitalas, akcijos anuliuojamos ir paskelbiamos negaliojančiomis.

Gerbiamasis skaitytojau,

Jei bendrovė nepaskelbia akcijų negaliojančiomis ir jų neanuliuoja, kaip nurodyta šio straipsnio 11 dalyje, akcijos pripažįstamos negaliojančiomis ir atitinkamai sumažinamas įstatinis kapitalas teismo sprendimu. Teisę kreiptis į teismą turi bendrovės vadovas, pasirinkimų kūrėjas, akcininkas ir kreditorius.

gerai kriptovaliuta

Teismui priėmus sprendimą sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą, bendrovės valdyba jei valdyba nesudaroma — bendrovės vadovas privalo bendrovės įstatuose atitinkamai pakeisti įstatinio kapitalo dydį bei akcijų skaičių ir atitinkamai anuliuoti bendrovės savas akcijas. Pakeisti bendrovės įstatai turi būti pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui ne vėliau kaip per 30 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo. Už šio straipsnio 3, 4, 5, 6, 7 ir 11 dalyse nurodytų sąlygų laikymąsi yra atsakingas bendrovės vadovas.

Šiame straipsnyje nustatyti reikalavimai netaikomi, kai akcijų supirkimo galimybė įsigyjamos siekiant įvykdyti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą.

akcijų supirkimo galimybė

Šiuo atveju šio Įstatymo 52 straipsnio 6 ir 7 dalys taikomos mutatis mutandis. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą Dėkojame.