Darbuotojų motyvacijos tyrimas by Zivile Sa - Infogram

Variantas darbe

Turinys

    kur savaitgalį užsidirbti pinigų

    Apdraustojo asmens draudžiamosios pajamos — visos pajamos, nuo kurių buvo mokamos arba turėjo būti mokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos nelaimingų variantas darbe darbe socialiniam draudimui, taip pat ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo arba profesinės ligos variantas darbe, nustatytos šiame įstatyme, ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, motinystės tėvystės pašalpos, nustatytos Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme, bei nedarbo socialinio draudimo išmokos, kurios pagal Nedarbo socialinio draudimo įstatymą yra mokamos bedarbiams.

    Apdraustojo asmens draudžiamosioms pajamoms taip pat prilyginamos sumos, nuo kurių Biudžeto sandaros įstatyme nurodyti valstybės biudžeto asignavimų valdytojai moka valstybinio variantas darbe draudimo įmokas nelaimingų atsitikimų darbe socialiniam draudimui už profesinių mokyklų mokinius, aukštesniųjų ir aukštųjų mokyklų studentus bei asmenis, teritorinių darbo biržų siųstus profesiniam mokymui variantas darbe profesinei reabilitacijai. Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

    o tai reiškia eurų kurso nepastovumą