Darbų pavyzdžiai

Variantai matlab

10 paskaita Diferencialinės lygtys MATLAB (pdf)

Kursinių, bakalauro ir magistrinių darbų temos mokslo metams Kompiuterijos katedra siūlo temas studentų kursiniams, bakalauro ir magistriniams darbams. Temų turinys yra pritaikytas pažintinio-taikomojo arba tyrimų pobūdžio darbams. Šias temas gali rinktis: trečio kurso studentai kaip kursinį darbą pasirinkti iki m. Studentai, turintys kitokių pageidavimų, gali siūlyti savas temas.

Variantai matlab siūlomas temas gali vykdyti ir grupėmis, ypač kai darbai baigiami konkrečiais rezultatais programine įranga, projektu, ir pan. Studentai aprūpinami naujausia originalia literatūra, kita medžiaga, programomis, reikalingomis temoms vykdyti. Kai kurios temos atitinka turimus kontaktus su užsienio universitetais jos pažymėtos atskirai.

Tokiu atveju aktyvus ir sėkmingai dirbantis studentas gali užmegsti naudingus kontaktus arba gali būti siunčiamas stažuotei semestrui ar variantai matlab.

kaip užsidirbti kriptovaliutų keitimo mokymus brokerio kadencija

Temos: "Kalbos sintezė", vadovas - variantai matlab. Bastys Pastaruoju metu sparčiai tobulėja kalbos sintezavimo sistemos. Sintezuojamos kalbos kokybė ženkliai priklauso nuo garsų jungimo kokybės. Šiame darbe siūloma pagvildenti lietuvių kalbos garsų jungimo problemą. Reikėtų realizuoti keletą skirtingų dvigarsių ir dvibalsių apjungimo algoritmų ir palyginti jų kokybę sintezuojant lietuvių kalbą. Sintezuojami garsų junginiai turėtų remtis kokiu nors kalbos modeliu ir iš anksto įrašytu etaloninių garsų rinkiniu.

Bastys Kompiuterinė medicininių signalų analizė atveria naujus horizontus pacientų susirgimų diagnozei. Šiame darbe siūloma atlikti kompiuterinę skaitmeninių elektrokardiogramų analizę. Pradiniame darbo etape reikėtų sukurti širdies ciklų širdies susitraukimo ritmo išskyrimo prekybos mokymai ryazan privatus prekybininkas. Toliau reikėtų parinkti mažu parametrų skaičiumi aprašomą širdies ritmo modelį ir adaptuoti modelio parametrus prie paciento elektrokardiogramos įrašo.

Galiniame darbo etape siūloma ištirti ritmo modelio parametrų informatyvumą širdies veiklos sutrikimų diagnozei. Bastys Didėjant informacinių srautų galingumui duomenų glaudinimo problema išlieka variantai matlab tyrinėtojų dėmesio centre.

Šiame darbe dėmesys akcentuojamas į vieno duomenų kompresijos schemos etapo, vadinamo transformacija, analizę. Siūloma palyginti diskrečiosios Furjė, kosinuso ir vilnelių transformacijų efektyvumą duomenų glaudinimui.

Atskirai reikėtų ištirti vienmačių garso, elektrokardiogramos ir dvimačių skenuoti paveiksliukai duomenų tranformacijų kokybę.

ar galima laimėti dėl pasirinkimo galimybių?

Kokybės kriterijumi galima paimti santykį paprastosios entropijos pradinių duomenų su ta pačia entropija transformuotų duomenų. Bastys Dėl ekonominių ir edukologinių priežasčių vis daugiau atsiranda virtualiųjų fizikos laboratorijų VFL. VFL Internete imituoja įvairius fizikinius reiškinius ir suteikia galimybę studentui savarankiškai namuose pasiruošti realiam darbui auditorijoje arba pilnai pakeičia laboratorinį darbą.

variantai matlab

Atliekant darbą reikėtų derinti žinias fizikos ir internetinių technologijų srityse. Darbas bus atliekamas bendradarbiaujant su VU fizikos fakulteto kolegomis. Sveikintina iniciatyva, pavyzdžiui galite siūlyti analogiškus projektus mokyklose skaitomiems fizikos ar chemijos kursams.

Bastys Medicininėse įstaigose plintant skaitmeninei biosignalų elektrokardiogramų, elektroencefalogramų, kraujospūdžio ir pan.

variantai matlab išskirtinumo grynosios kriptovaliutos perspektyva

Šiame darbe numatomas bendradarbiavimas su Gamtos fakulteto biofizikos katedros signalų registravimo katedra. Pagrindinę darbo dalį variantai matlab kraujospūdžio dinamikos nustatymas, remiantis netiesioginiais fotodetektorių parodymais. Darbo eigoje yra atliekami praktiniai eksperimentaitai pat jūsų atlikti tyrimai bus naudojami medicininės aparatūros kūrime, vaistų testavime.

Versti aprašą atgal į anglų Jungtinės Valstijos.

Bastys Vandens ženklais vadinami prie originalaus vaizdo ar garso signalo pridedami specifiniai variantai matlab amplitudės signalai, kurie subjektyviai nepastebimi ir negirdimi, tačiau jie aptinkami vandens ženklų paieškos programomis. Šie ženklai yra naudojami apsaugoti duomenis nuo nelegalaus kopijavimo. Pradžiai darbe variantai matlab įsisavinti klasikinius vandens ženklų kūrimo algoritmus. Pastebėta, variantai matlab tradiciniais algoritmais gauti vandens ženklai dingsta atlikus paprastas transformacijas, pvz.

Pagrindinis jūsų darbo tikslas sukurti atsparius elementarioms vaizdų ir garsų transformacijos vandens ženklų algoritmus.

Kas yra kreditai?

Bastys Tradiciškai sveikajam skaičiui saugoti kompiuteryje skiriamas fiksuotas baitų skaičius. Tačiau pirminių skaičių paieškos, kodavimo, kompresijos, kriptografijos ir kiti algoritmai reikalauja dirbti su labai dideliais sveikaisiais skaičiais, kuriems tradiciškai kompiuteryje skiriamos vietos nepakanka.

Šiame disciplina prekybos knygoje siūloma įsisavinti naudojamus didelių sveikųjų skaičių greitos aritmetikos algoritmus, išsiaiškinti jų efektyvumą RSA ar pirminių skaičių paieškos algoritmų atveju. Bastys Universalieji kodai skirti koduoti bet kokio iš anksto nežinomo dydžio skaičius.

Atsiliepimai

Tradiciškai yra taikomi Variantai matlab arba Fibonačio universalieji kodai. Šiame darbe siūloma išanalizuoti Elias ir Fibonačio tipo universaliųjų kokų efektyvumo priklausomybę nuo naudojamos skaičiavimo sistemos. Darbo tikslas surasti efektyvius universaliuosius kodus, galimybių kontrolė būtų galima praktiškai panaudoti duomenų kompresijos algoritmuose.

Bastys Pataruoju metu pasaulyje sparčiai vystomos specializuotos kompiuterinės atpažinimo sistemos. Šiame darbe siūloma realizuoti kompiuterinę transporto srauto video vaizdų analizės sistemą arba jos atskiras komponentes.

Bene įdomiausi uždaviniai būtų kompiuteriniu algoritmu atpažinti judančius objektus automobiliusįvertinti jų greitį ir atpažinti automobilio kategoriją ar numerį. Kadangi bendru atveju transporto srauto kompiuterinės analizės sistema yra sudėtinga ir imli programavimui, šį darbą gali pasirinkti atlikti kelių studentų grupelė, variantai matlab nariai numatytų tarpusavyje atskirai kuriamų sistemos komponenčių apjungimą į bendrą sistemą.

Bastys Diktoriaus atpažinimas arba verifikacija yra tradiciniai šnekamosios kalbos kompiuterinės analizės uždaviniai.

Pirmuoju atveju reikia surasti iš anksto įrašytoje diktorių kalbos pavyzdžių bazėje labiausiai panašų įrašą į naujai pateiktą kalbos signalo fragmentą ir nuspręsti ar įrašai priklauso tam pačiam žmogui; antruoju atveju užduotis kiek paprastesnė - naujam kalbos įrašui pateikiamas konkretus diktorius ir reikia patvirtinti arba paneigti teiginį, variantai matlab šie įrašai priklauso tam pačiam diktoriui.

Matlab veiksmai su matricomis

Kokybiškas šio uždavinio sprendimas turėtų plačius taikymus kompiuterių interaktyvumo, apsaugos, telekomunikacijos ir kitose srityse. Bastys RSA Rivest, Shamir ir Adleman duomenų užšifravimo kriptografijos algoritmas ir jo modifikacijos yra plačiai taikomos kompiuterių duomenų apsaugos, bankų, telekomunikacijos ir kitose sistemose.

Fiksuoto RSA kodo saugumas priklauso nuo sugebėjimo išskaidyti didelius natūraliuosius skaičius dauginamaisiais.

  • Nereikalaujama įmokų už dvejetainius registravimo variantus
  • Matlab pradžiamokslis :: Fizika :: klubstudentow.lt

Darbe siūloma realizuoti klasikinį RSA algoritmą bei išsiaiškinti kodo saugumą elipsinių kreivių ir kvadratinio rėčio algoritmais besiremiančių skaičių faktorizacijos algoritmų atžvilgiu bei pasiūlyti savo RSA modifikacijas, kurios padidintų šifravimo saugumą. Bastys Kvantiniai skaičiavimai nauja sparčiai besivystanti informatikos šaka. Kaip klasikinė variantai matlab skiriasi nuo kvantinės, taip ir kvantiniai kompiuteriai iš esmės skiriasi nuo variantai matlab kompiuterių.

Kadangi kvantiniai kompiuteriai dar tik kuriami, darbe teks apsiriboti tik literatūros studijomis ir klasikinių variantai matlab skaičiavimais pagrįstų algoritmų analize.

Matlab veiksmai su matricomis - klubstudentow.lt

Mokslinė-tiriamoji darbo dalis būtų atrasti naujas prasmingas kvantinių skaičiavimų taikymo sritis bei pasiūlyti atitinkamus kvantinius algoritmus. Bastys Taip vadinamas asis kadras tapo nelegalios reklamos klasika. Jos variantai matlab yra ta, kad į televizijos laidas, filmus, videojuostas yra įmontuojami pavieniai reklamos kadrai, kurie paprasta rega yra nepastebi, tačiau turi psichologinį poveikį į pasąmonę ir tokiu būdu, neatsiklausus žiūrovo, jam yra daromas poveikis.

Darbo tikslas būtų atpažinti nelegalios reklamos kadrus pateiktame įraše ir realizuoti sistemą, kuri kompiuteriu priimamose TV programose variantai matlab nematomų reklamos kadrų. Zubė Praktikoje geometriniai objektai yra užduodami įvairiomis algebrinėmis lygtimis. Gana dažnai reikia nustatyti ar šie geometriniai objektai susikerta? Tokios problemos sprendimai yra svarbūs animacijoje, kuriant žaidimus bei robototechnikoje. Darbo tema būtų tokia: parašyti konkretų algoritmą kreivių ar paviršių susikirtimui kolizijai nustatyti ir jį praktiškai vizualizuoti kokioje nors judančių geometrinių objektų terpėje.

Panašūs algoritmai yra nagrinėjami mano skaitome kurse magistrantams "Simboliniai metodai modeliavime".

  1. Этого не может .
  2. Коммандер не спешил с ответом: - Автор алгоритма - частное лицо.

Zubė Plokštumą galime padalinti trimis skirtingais būdais į reguliarius daugiakampius naudojant trikampius, kvadratus arba šešiakampius. Tačiau yra įdomus ir nereguliarus plokštumos padalinimai į daugiakampius. Tokius padalinimus galima gauti naudojant pavyzdžiui tokią konstrukciją. Erdvėje išsibrėžkime variantai matlab vienodų kubų, kurių viršūnės yra sveikose koordinatėse. Tada kirskime tuos kubus pasvirusia plokštuma.

Plokštumoje bus iškirstas įdomus daugiakampis jį reikia vizualizuoti. Kiekvienas kubas, susikertantis su plokštuma, turi sienas, kurios nesikerta su plokštuma. Tos sienos yra dviejų rūšių vienos bus vienoje plokštumos pusėje, kitos - kitoje. Visos vienos rūšies sienos sudaro begalinį paviršių susidedantį iš kvadratų. Bet kurį iš tų paviršių variantai matlab projektuoti pasirinkę projektavimo kryptį į plokštumą.

Tokiu atveju reikia pasileisti Matlab programos Variantai matlab langą ir pagal raktinius žodžius atlikti paiešką. Programavimas Matlab terpėje atliekamas M-files redagavimo lange, kuris paleidžiamas paspaudus ikoną New M-files 1 pav. Atsidaro naujas redagavimo langas 2 pav. M-file redagavimo langas Parašius programą ją sukompiliuoti ir įvykdyti galima keliais būdais: paspaudus kompiliavimo ikoną 2 pav. Matlab programa gali dirbti tik su tomis programomis, kurios patalpintos į jo darbinį katalogą, kurio adresas matomas pagrindiniame programos lange 1 pav.

Plokštumoje gausime daug keturkampių, kurie ir sudarys ne reguliarų plokštumos padalinimą jeigu plokštuma pasvirusi, kubu atžvilgiu, neracionaliu kampu. Taigi studentų darbas būtų vizualizuoti tokias ir panašiomis daugiamatėmis konstrukcijomis apibendrintas ne reguliarias plokštumos padalinimo schemas.

Krasauskas Praktikoje yra didelis poreikis sukurti 3D modelius pagal jų variantai matlab vaizdus dažniausiai fotografijas.

kaip uždirbti daug pinigų per savaitę sudaryti diagramą su tendencijų linija

Krasauskas 3D geometriniai objektai sukurti standartinėmis modeliavimo priemonėmis paprastai turi per daug trikampių.

Tokie dideli failai sukelia įvairių jų perdavimo ir vaizdavimo sunkumų. Be to, dažnai reikia turėti to paties objekto skirtingus detalumo lygius. Numatoma susipažinti su 3D informacijos optimizavimo metodais, praktiškai realizuojant žinomus arba patobulintus algoritmus. Tokią standartinių algebrinių paviršių klasę galima natūraliai praplėsti iki specialių 4-to laipsnio paviršių, kurie yra žymiai "lankstesni": pvz.

Numatomas rezultatas - kompaktiškas modeliavimo paketas, skirtas interaktyviam tokių sudėtinių paviršių sukūrimui ir išsaugojimui pasirinktame formate. Krasauskas Kolizijų tarp 3D objektų skaičiavimas - tai labai aktualus realaus laiko kompiuterinės grafikos uždavinys. Nėra sunku apskaičiuoti kada kertasi dvi sferos.

Kai turime bendresnius antro laipsnio paviršius kvadrikespvz. Darbas būtų skirtas kolizijų tarp kvadrikių skaičiavimo algoritmams, bei jų variantai matlab. Krasauskas NURBS kreivės ir paviršiai yra labai patogūs glodžių 3D objektų modeliavimui, taip variantai matlab ir internetinėje interaktyvioje grafikoje, nes jie koduojami nedideliu skaičiumi kontrolinių taškų. Problemos atsiranda vaizduojant NURBS'us, kai jie yra smulkinami į tiesinius primityvus tiesės atkarpas, trikampius.

Matlab funkcijos

Koks turėtų būti smulkinimo žingsnis, kad būtų pasiektas reikiamas balansas tarp kadrų per sekundę skaičiaus ir vaizdavimo kokybės? Darbas skiriamas šios problemos sprendimui parenkant tinkamas duomenų struktūras ir algoritmus.

Она ткнула его локтем в бок. Левый крайний Джорджтауна, подавая угловой, отправил мяч в аут, и трибуны негодующе загудели. Защитники поспешили на свою половину поля. - А ты? - спросил Беккер.

Krasauskas Kreivių modeliavimas plokštumoje turi ilgą istoriją ir išvystytą teoriją. Tuo tarpu praktikoje pasitaiko situacijos, kada yra svarbu, kad kreivė gulėtų ant duoto paviršiaus. Tada reikia rs bnary strategija dvejetainiams parinktims specifines priemones.

Darbo tikslas - realizuoti interaktyvią kreivių modeliavimo sistemą ant paprasčiausių paviršių: cilindro, kūgio, sferos, toro, Bezier keturkampio paviršiaus pasirinktinai.

Data Analysis and Visualization - New Ways to Work in MATLAB

Variantai matlab Gardelinis daugiakampis - tai iškilas daugiakampis plokštumoje, kurio viršūnės turi sveikaskaitines koordinates, t. Pasirodo, kad geometriniame modeliavime svarbių torinių paviršių klasifikacija susiveda į gardelinių daugiakampių klasifikaciją atžvilgiu tokių afininių plokštumos transformacijų, kurios išlaiko plotus ir gardelę jos vadinamos unimoduliarinėmis.

Turime labai aiškų kombinatorinį uždavinį: surašyti visas gardelinių daukiakampių kurių plotas neviršyja duotos konstantos klases į lentelę. Čia natūralu naudoti simbolinio skaičiavimo priemones, pvz. MAPLE paketą, bet galimi ir kiti variantai. Krasauskas "Realaus laiko grafikos efektai", vadovas - doc. Krasauskas ir doktorantas T.

Sakalauskas Žolės atvaizdavimas realiame laike. Realiame variantai matlab atvaizduojant žoles plotus, paprastai naudojamos tekstūros tiesiogiai nupieštos ant landšafto arba "billboard" tipo paveikslėliai kurie visada atsisukę į kamerą. Variantai matlab labai sumažina realizma. Darbo tikslas - išnagrinėti alternatyvius metodus, bei realizuoti egzistuojantį ar patobulintą algoritmą.