Su mokėjimo sąskaita susijusių paslaugų savokų sąrašas

Tarpininkavimo sąskaita tokia valiuta kaip. i.SAF registruoja su atvirkštiniu PVM gautą sąskaitą

Kai Mokėjimo operacija inicijuojama Internetinės bankininkystės sistemos pagalba, Kredito unijos darbo diena laikoma kiekviena kalendorinė diena visą parą, tačiau Mokėjimo operacijos įvykdymui kartu taikomi 3.

Kai Mokėjimo operacija inicijuojama Mokėjimo kortele, operacijos įvykdymui taikomas 3. Lėšų likučio viršijimas — sąskaitos lėšų pereikvojimas, dėl kurio numanomai sutikta Bendrojoje sutartyje, kai Mokėjimo paslaugų teikėjas leidžia Mokėjimo paslaugų Vartotojui disponuoti lėšomis viršijant esamą Mokėjimo paslaugų Vartotojo sąskaitos likutį arba kredito limitą sąskaitoje.

Prekių pajamavimo momentas (valiuta)

Mokėjimo kortelė — tai Kredito unijos ir Lietuvos centrinės kredito unijos Mokėtojui suteikta elektroninė mokėjimo priemonė, leidžianti Mokėtojui elektroniniu būdu tarpininkavimo sąskaita tokia valiuta kaip Mokėjimo nurodymus Kredito unijai dėl disponavimo su kortele susietoje Mokėjimo sąskaitoje esančiomis Mokėtojo lėšomis, t.

Debeto kortelės išdavimas — Sąskaitą tvarkantis Mokėjimo paslaugų teikėjas išduoda su Kliento sąskaita susietą Mokėjimo kortelę. Kiekvieno kortele atlikto mokėjimo suma visa iškart nurašoma iš Kliento sąskaitos.

Kredito kortelės išdavimas — Sąskaitą tvarkantis Mokėjimo paslaugų teikėjas išduoda su Kliento Mokėjimo sąskaita susietą Mokėjimo kortelę. Per sutartą laikotarpį Mokėjimų kortele atliktų mokėjimų suma visa arba dalimis iš Kliento sąskaitos nurašoma nustatytą dieną.

Naršymo meniu

Sąskaitą tvarkančio Mokėjimo paslaugų teikėjo ir Kliento sudarytoje kredito sutartyje nustatoma, ar Klientas už pasiskolintą humoras apie pinigų uždirbimą internete mokės palūkanas.

Mokėjimo nurodymas — Mokėtojo arba Gavėjo nurodymas mokėjimo pavedimas Kredito unijai įvykdyti Mokėjimo operaciją. Mokėjimo operacija — Mokėtojo, Mokėtojo vardu arba Gavėjo inicijuotas lėšų įmokėjimas, pervedimas arba išėmimas, neatsižvelgiant į Mokėtojo ir Gavėjo pareigas, kuriomis grindžiama operacija. Mokėjimo operacijos autorizavimas autorizavimas — Mokėtojo sutikimas įvykdyti Mokėjimo operaciją. Mokėjimo paslaugos — Kredito unijos teikiamos mokėjimo paslaugos, apibrėžtos Mokėjimų įstatyme.

Mokėjimo paslaugų teikėjas — bet kuri kredito įstaiga, mokėjimo įstaiga ar kitas Mokėjimo paslaugas teikiantis subjektas.

Bendrosios paslaugų teikimo taisyklės

Mokėjimo priemonė — personalizuota priemonė ir arba tam tikros procedūros, dėl kurių susitaria Klientas ir Kredito unija ir kurias Klientas naudoja Mokėjimo nurodymui inicijuoti. Mokėjimo priemonių išleidimas — Mokėjimo paslauga, kai Mokėjimo paslaugų teikėjas pagal susitarimą su Mokėtoju suteikia jam Mokėjimo priemonę Mokėjimo operacijoms inicijuoti ir vykdyti.

tarpininkavimo sąskaita tokia valiuta kaip

Mokėjimo sąskaita — Kliento vardu atidaryta sąskaita Kredito unijoje, naudojama Mokėjimo operacijoms tarpininkavimo sąskaita tokia valiuta kaip. Mokėjimo schema — vienas Mokėjimo operacijoms Europos Sąjungoje ir Valstybėse narėse atlikti naudojamų taisyklių, procedūrų, standartų ir arba įgyvendinimo gairių rinkinys, dėl kurio susitarė Kredito unija, atskirtas nuo bet kokios infrastruktūros ar mokėjimo sistemos, kuria užtikrinamas jos veikimas.

Valiutų porų signalai, kokios galimos...

Mokėjimų įstatymas — Lietuvos Respublikos mokėjimų tarpininkavimo sąskaita tokia valiuta kaip. Mokėtojas — fizinis arba juridinis asmuo, kita organizacija arba jos padalinys, kurie turi Mokėjimo sąskaitas ir leidžia atlikti Mokėjimo nurodymus iš tų Mokėjimo sąskaitų arba, kurie pateikia Mokėjimo nurodymus, kai nėra Mokėjimo sąskaitos.

Neskelbtini mokėjimo duomenys — duomenys, įskaitant personalizuotus saugumo duomenis, kurie, jeigu būtų atskleisti, gali būti panaudoti vykdant sukčiavimą ar kitu neteisėtu tikslu. Nuotolinė mokėjimo operacija — mokėjimo operacija, inicijuojama internetu arba kitokiu nuotoliniu ryšiu.

Nuotolinio ryšio priemonė — priemonė, kurią galima naudoti mokėjimo paslaugų sutarčiai per atstumą sudaryti arba Mokėjimo operacijai vykdyti, kai Mokėjimo paslaugų teikėjas ir mokėjimo paslaugų vartotojas sudarydami Sutartį kartu fiziškai nedalyvauja.

Pagrindinė mokėjimo sąskaita — Kredito unijoje Vartotojų vardu atidaryta Mokėjimo sąskaita, kurią atidarius vykdomos Mokėjimo operacijos ir teikiamos paslaugos, nurodytos Mokėjimų įstatymo 72 straipsnio 1 dalyje, ir kuriai taikomas Mokėjimų įstatymo 73 straipsnyje nurodytas Komisinis atlyginimas.

Valiutų porų prekybos signalai, tarp kartų sakau,...

Pagrindinis valiutos keitimo kursas — valiutos keitimo kursas, kurį nustato Kredito unija tarpininkavimo sąskaita tokia valiuta kaip Kredito unijos nurodytas viešai prieinamas šaltinis ir pagal kurį keičiama valiuta. Pagrindinis valiutos kursas yra skelbiamas Kredito unijos interneto tinklalapyje.

Kokius kompiuterius naudoja didžiausia kriptovaliutos „kasykla“ Lietuvoje? (2 dalis)

Paslaugų teikimo sąlygos — Sutartyje ir ar Kredito unijos vidaus teisės aktais nustatytos konkrečios Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos. Patvarioji laikmena — laikmena, kurioje asmeniškai Mokėjimo paslaugų vartotojui skirta informacija saugoma taip, kad su ta informacija būtų galima susipažinti informacijos paskirtį atitinkančiu laikotarpiu ir iš kurios laikoma informacija atgaminama jos nepakeičiant.

kaip gauti broką padedant brokeriams ką galima nusipirkti su bitkoinais

Personalizuoti saugumo duomenys — autentiškumo patvirtinimo tikslais naudojami duomenys, dėl kurių naudojimo susitarė Mokėjimo paslaugų teikėjas ir mokėjimo paslaugų vartotojas pvz. PIN kodas arba slaptažodžiai, kodai, raktai, deriniai, kurie naudojami vartotojo atpažinimui.

Sąlygos — šios Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos, reglamentuojančios Kredito unijos Mokėjimo paslaugų teikimą, su visais jų pakeitimais ir papildymais. Sąskaitą tvarkantis Mokėjimo paslaugų teikėjas — Mokėjimo paslaugų teikėjas, kuris atidarė ir tvarko Mokėtojo Mokėjimo sąskaitą.

DUK apie pavedimus

Sąskaitos kreditavimo sutartis — kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatyme. Sąskaitos kreditavimas — susitarimas, kai Sąskaitą tvarkantis Mokėjimo paslaugų teikėjas ir Klientas iš anksto susitaria, kad Klientas gali pasiskolinti pinigų, kai jo sąskaitoje nebėra lėšų.

  1. DUK apie pavedimus - AdSense Žinynas
  2. Bendrosios taisyklės taikomos visiems Unijos nariams klientams ir jų tarpusavio santykiams su Unija, atsirandantiems teikiant finansines paslaugas.
  3. Prieš atsiskaitymą jis turėjo įsipareigojimą kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui galutiniam lėšų gavėjui.
  4. Mokėjimų įstatymas

Susitarime nustatoma maksimali suma, kurią Klientas gali pasiskolinti ir ar jam bus taikomi mokesčiai ir palūkanos. Sąskaitos tvarkymas — kai Sąskaitą tvarkantis Mokėjimo paslaugų teikėjas tvarko Kliento vardu atidarytą sąskaitą. Sutartis — Kredito unijos ir Kliento sudaryta Bendroji sutartis, Sutartis ir ar kita sutartis dėl Mokėjimo paslaugų teikimo.

tarpininkavimo sąskaita tokia valiuta kaip

Šalys — Bendrąją sutartį sudarę Kredito unija ir Klientas, kurių kiekvienas atskirai gali būti vadinami Šalimi. Unikalus identifikatorius — Kredito unijos suteiktas Klientui Mokėjimo sąskaitos numeris, pagal kurį tarpininkavimo sąskaita tokia valiuta kaip atpažįstama Mokėjimo operacijoje dalyvaujantis Klientas ir arba mokėjimo operacijoje naudojama jo Mokėjimo sąskaita.

Atsinaujinkite savo naršyklę nemokamai:

Vartotojas — siekiantis sudaryti arba sudaręs Sutartį fizinis asmuo, kuris veikia siekdamas tikslų, nesusijusių su savo verslu, prekyba ar profesine veikla.

Vienkartinio mokėjimo sutartis — Kredito unijos ir Kliento sudaryta sutartis, kuria reglamentuojamas vienkartinių Mokėjimo operacijų vykdymas ir kurios sudėtinė dalis yra šios Sąlygos.

Vienkartinėms Mokėjimo operacijoms vykdyti Mokėjimo sąskaita neatidaroma ir nesudaroma Bendroji sutartis.