PVM įstatymo komentaro papildymas apie tarpininkavimą

Tarpininkavimo esmė 2020 m

Turinys

  Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėstinė teisėjų kolegija toliau- LAT išaiškino, kad, nutraukus paslaugų sutartį, mobiliųjų telefonų platintojas turi teisę į kompensaciją, kuri paprastai mokama tik prekybos agentams.

  Skirtingai nei žemesnės instancijos teismai, LAT sprendė, jog ginčo sutartiniai santykiai negali būti kvalifikuojami kaip komercinis atstovavimas, nes neatitinka visų požymių.

  virtualios galimybės

  Teismas išaiškino, kad komercinio tarpininkavimo esmė 2020 m teisiniams santykiams turi būti nustatyti visi šie elementai: 1 esminė atstovo funkcija — tarpininkauti arba sudaryti sutartis  atstovaujamojo vardu ir sąskaita;2 atstovo savarankiškumas; tarpininkavimo esmė 2020 m pagrindinės veiklos kriterijus; 4 atstovo veiklos nuolatinis pobūdis; 5 atstovo veiklos atlygintinumas.

  Teismo vertinimu, šio ginčo atveju sutartiniai santykiai neatitiko nepriklausomumo kriterijaus: atstovaujamoji šalis turėjo teisę kontroliuoti atstovės salonų darbo laiką, apipavidalinimą, darbuotojų skaičių, darbuotojų funkcijas, kvalifikaciją bei aprangą, o tais atvejais, kai atstovo prekybos salonas neatitikdavo atstovaujamosios šalies nustatytų standartų, jis galėdavo teikti privalomus nurodymus, taip pat ir dėl prekybos salono uždarymo bei perkėlimo ir pan.

  Kita vertus, LAT konstatavo, jog tai nereiškia, tarpininkavimo esmė 2020 m tais atvejais, jei sutartis turi komerciniam atstovavimui būdingų požymių, jam negali būti mokamas CK 2.

  tarpininkavimo esmė 2020 m aikyu variantų forumas

  Toks atlyginimas prekybos agentui mokamas, jeigu: 1 po sutarties nutraukimo atstovaujamasis turi esminės naudos iš dalykinių ryšių su klientais, kuriuos surado prekybos agentas ar su kuriais dėl prekybos agento žymiai padidėjo atstovaujamojo verslo mastas; ir 2 atsižvelgiant į visas aplinkybes, kompensacijos mokėjimas atitiktų teisingumo principą. Kadangi ginčo atveju mobiliųjų telefonų platintojo veikla savo esme ir atliekamomis funkcijomis atitiko komercinio atstovavimo teisinių santykių esmę ir prekybos agento atliekamas funkcijas, o platintojo sukurta pridėtinė vertė, nutrūkus teisiniams santykiams, liko atstovaujamajam, LAT pripažino platintojo teisę į kompensaciją.

  Kompensacijos dydį teismas apskaičiavo, atsižvelgdamas į CK 2.

  tarpininkavimo esmė 2020 m 24 juostų tiesioginė diagrama dvejetainiams pasirinkimams

  Europos Komisijos ataskaitoje dėl m. Apibendrinant galima teigti, kad šis LAT sprendimas reiškia, jog, nepaisant to, kad pati sutartis neatitinka visų komercinio atstovavimo požymių, prekybos tarpininkas gali pasinaudoti teise į kompensaciją, jei nustatoma, kad po sutarties nutraukimo atstovaujamasis turi esminės naudos iš dalykinių ryšių su atstovo surastais klientais bei toks kompensacijos mokėjimas atitinka teisingumo principą. Ar tokia praktika, kai specialią teisės normą dėl kompensacijos, būdingą tik prekybos agento veiklai, teismas pagal analogiją taikė mišriems santykiams, įsitvirtins, parodys laikas, nes tai pirma tokio pobūdžio nutartis, o teisės doktrinoje į specialios normos taikymo pagal analogiją galimybę žiūrima labai kritiškai.