Rizikos valdymas

Prekyba, kaip nustatyti riziką, EUR-Lex - DC - LT

Key features of the Bitcoin Trader system Payouts We were particularly interested in the payout structure, because this is how many users earn from it. To determine the credibility of the payout system, we had to test it live.

ES muitinės kaip nustatyti riziką valdymas ir tiekimo grandinės saugumas Muitinės saugumo vaidmuo ES muitinės rizikos sistema Rizikos valdymo procesas Dabartinio metodo trūkumai Duomenų kokybė ir ekonominių operacijų vykdytojų vaidmuo Saugios tiekimo grandinės ir ekonominių operacijų vykdytojai Veiklos metodika Tiekimo grandinės rizikos valdymas.

Bendra kaip uždirbti 5 dolerius internete Problemos mastas: prekybos augimas ir tiekimo grandinės sudėtingumas Rizikos rūšys ir muitinių bei kitų institucijų tarpusavio sąveika Muitinės rizikos valdymo užduotis. Daugialypis metodas ES muitinės rizikos valdymas.

OiRA - internetinis interaktyvus rizikos vertinimas (angl. Online interactive Risk Assessment)

Prekybos duomenų kokybės, prieinamumo ir sujungimo užtikrinimas Galimybė kaip nustatyti riziką susijusioms muitinėms naudotis duomenimis Su ekonominių operacijų vykdytojais susijusi veikla ES įgaliotųjų ekonominių operacijų vykdytojų programa Bendradarbiavimas su teisėtomis porų prekyba dvejetainiais opcionais, siekiant kovoti su neteisėta prekyba Rizikos valdymo pajėgumų skirtumų šalinimas Valstybių narių lygmuo ES lygmuo Derinimas su kitomis institucijomis ir agentūromis Tarptautinis bendradarbiavimas Įvadas ES ekonomikos plėtra labai priklauso nuo tarptautinės prekybos, taigi jos saugumui ir saugai kyla su šia prekyba susijusios grėsmės.

Be to, neteisėta tarptautinė prekyba kenkia ES ekonominei ir socialinei gerovei. Kad būtų užtikrintas saugumas ir sauga, prekyba teisėta prekyba ir apsaugoti ES ir jos valstybių narių finansiniai ir ekonominiai interesai, labai svarbu užtikrinti veiksmingą prekių judėjimo tarptautinėje tiekimo grandinėje rizikos valdymą. Po rugsėjo 11 d.

prekyba, kaip nustatyti riziką dvejetainių opcijų apžvalgos ir komentarai

prekyba ES, valstybių narių ir piliečių saugumas priklauso nuo kiekvieno prekių įvežimo į ES punkto.

Jeigu muitinės nesiimtų veiksmų ir sistemingai nespręstų prie ES išorės sienų kylančios rizikos problemų, būtų pakenkta muitų sąjungos ir ES bendrosios rinkos stabilumui.

Bylos 21 straipsnis. Algoritminė prekyba 1. Algoritmine prekyba užsiimanti finansų maklerio įmonė turi taikyti savo vykdomai veiklai tinkamas ir veiksmingas sistemas ir rizikos kontrolės priemones, siekdama užtikrinti, kad jos prekybos sistemos būtų atsparios, pakankamai pajėgios, joms būtų taikomi atitinkami prekybos apribojimai ir būtų išvengta klaidingų pavedimų siuntimo ar kitokių sistemos klaidų, galinčių sukelti arba padidinti sumaištį rinkoje.

Muitų politika yra ES kompetencija: valstybės narės laikosi bendro požiūrio. ES privalo prižiūrėti Sąjungos tarptautinę prekybą ir užtikrinti minimalių muitinės rizikos valdymo ir kontrolės standartų laikymąsi. Kaip ir daugelis kitos jurisdikcijos šalių, pagal tarptautinius standartus ES turi bendrus politikos pagrindus, skirtus rizikos problemai spręsti ir teisėtai prekybai paspartinti. Priimami ne tik atitinkami teisės aktai — visoje ES muitinės ėmėsi peržiūrėti kontrolės procedūras, metodus ir išteklius.

Ūkio subjektų priežiūra

Šio įvykio paskatintose diskusijose pabrėžtas poreikis platesniu mastu peržiūrėti visoms transporto prekyba taikytinas saugumo procedūras ir reikalavimus. Yra svarbių problemų, kurių negalima visiškai išspręsti valstybių narių mastu — reikia papildomai imtis ES veiksmų ir stiprinti nacionalines pastangas.

Šiuo komunikatu siekiama: - peržiūrėti muitinės rizikos valdymo politikos įgyvendinimą; - nustatyti strateginį metodą, skirtą ateinantiems metams; - kaip nustatyti riziką veiksmų rekomendacijų, daugiausia dėmesio skiriant veiksmingam išteklių paskirstymui.

ES muitinės rizikos valdymas ir tiekimo grandinės saugumas 2. Muitinės saugumo vaidmuo Muitinės vaidmuo tiekimo grandinėje nuolat prekyba. Po m. ES muitinės rizikos sistema ES muitinės kodekso[3] m.

Šis pakeitimas ir tolesnės įgyvendinimo nuostatos lėmė didelio masto pokyčius, kurie paveikė tiek muitinę, tiek prekybininkus. Sistemos veikimas grindžiamas elektronine ES muitinės rizikos valdymo sistema.

Tai plataus masto valstybių narių ryšių palaikymo ir sistemingo keitimosi rizikos informacija kanalas. Juo gali naudotis valstybių narių rizikos analizės centrai, visi ES išorės sienos kontrolės punktai ir Komisija. Dėl šio teisinio pakeitimo masto ir poveikio prireikė kelerių metų jam parengti, o visas priemones visiškai įgyvendinti buvo numatyta m. Rizikos valdymo procesas Rizika, kuri atsiranda dėl į ES įvežamo ir iš jos išvežamo krovinio, analizuojama remiantis krovinio informacija, kurią prieš išvežimą arba įvežimą elektroniniu būdu bendroje deklaracijoje[4] pateikia operacijų vykdytojai.

Eksporto atveju eksporto kontrolės sistema tai atliekama eksporto muitinės įstaigoje.

Forex ir CFD prekybos rizikos valdymas - Admiral Markets

Importo atveju importo kontrolės sistema visų prekių, įvežamų į ES, nepriklausomai nuo paskirties vietos, rizikos analizė atliekama pirmojo prekyba punkto muitinės įstaigoje. Rizika vertinama elektroniškai taikant bendrus rizikos kriterijus ir saugumo prekyba saugos rizikos analizės standartus.

Paskui elektroniniu būdu gautus rezultatus vertina muitinės rizikos analitikai, naudodamiesi įvairiais informacijos šaltiniais, įskaitant kitų valstybių narių pateiktą informaciją.

investiciniai projektai, uždirbantys pinigus internete

Remiantis iškilusio pavojaus rimtumu, pirmojo įvežimo punkto muitinės įstaigoje nusprendžiama, ar reikia atlikti patikras ir, jei reikia, ar pasienyje, ar iškrovimo vietoje. Jeigu rizikos analizė teigiama reikia atlikti patikrasrezultatai siunčiami iškrovimo valstybių narių muitinėms. Dabartinio metodo kaip nustatyti riziką Po preliminaraus pradinio naujų teisės aktų įgyvendinimo vertinimo, atlikto kartu su valstybių kaip nustatyti riziką muitinėmis, Komisija pavedė atlikti išsamesnį ES rizikos analizės ir tikslų nustatymo gebėjimų tyrimą[5].

Tyrime padaryta išvada, kad dėl keleto klausimų, įskaitant duomenų kokybės, tiekimo grandinės formavimo klausimus ir tam kaip nustatyti riziką taikomos metodikos aspektus, reikia imtis skubių veiksmų.

Duomenų kokybė ir ekonominių operacijų vykdytojų vaidmuo Pagrindinis rizikos valdymo tikslas — užtikrinti, kad būtų teisingai įgyvendinami visi teisės aktai ir išvengta nereikalingos kontrolės, kartu daugiausia dėmesio skiriant didžiausios rizikos sritims.

prekyba, kaip nustatyti riziką

Ekonominių operacijų vykdytojai yra labai svarbūs rizikos valdymo proceso dalyviai, kadangi jie turi reikiamos informacijos ir imasi priemonių tiekimo grandinės veikimui užtikrinti. Duomenys apie tikrąsias sandorio ir prekių judėjimo šalis pirkėją ir pardavėją arba savininką ir apie tikslias susijusias prekes yra labai svarbūs, kaip ir informacija apie prekių judėjimą tiekimo grandine. Šio metodo pagrindas — elektroniniu būdu ekonominių operacijų vykdytojų pateikta išankstinė krovinio informacija, susijusi su prekių įvežimu į Europos Sąjungą ir išvežimu iš jos.

Itin svarbu, kad šie duomenys būtų pateikti kuo anksčiau, būtų tinkami ir kokybiški. Kitaip dideli standartų arba duomenų tinkamumo trūkumai prekyba pakenks elektroniniam rizikos nustatymui ir vertinimui. Tinkami, kokybiški duomenys yra elektroninio duomenimis grindžiamo rizikos valdymo pagrindas, tačiau tyrime nurodoma, kad dabartiniai įvesti duomenys neatitinka minimalių reikalavimų.

VDI veikla

Be to, egzistuoja sisteminis informacijos apie sandorio šalis teikimo trūkumas, o kai kurie kiti pateikti duomenų elementai yra prastos kokybės. Daugeliu atvejų įvežimo bendrojoje deklaracijoje pateikta informacija nėra pakankamai tiksli, kad būtų galima atlikti veiksmingą rizikos analizę. Be to, rizikos analizės tikslais institucijos turėtų visapusiškiau panaudoti operacijų vykdytojų turimus vertingus duomenis. Saugios tiekimo grandinės ir ekonominių operacijų vykdytojai Piliečiai, verslo atstovai ir vyriausybė bendrai suinteresuoti užtikrinti tiekimo grandinės vientisumo apsaugą.

  • Algoritminė prekyba.
  • Automobilių remontas OiRA priemonė įrankis yra skirta darbdaviams, kurie nėra darbuotojų saugos ir sveikatos ekspertai, padedanti atlikti profesinės rizikos vertinimą: nustatyti esamus ar galimus rizikos veiksnius darbo vietose, įvertinti rizikos lygį, pasirinkti prevencines priemones rizikai pašalinti ar sumažinti, o po to parengti reikiamą rizikos vertinimo dokumentaciją.
  • Priemonę galite išbandyti nesiregistruodami pradėkite bandomąją sesiją.
  • В этом вся ее сущность.

Todėl reikalinga aukšto lygmens muitinės ir prekybininkų partnerystė. Esant galimybei nustatyti teisėtą ir nerizikingą prekybą, muitinei lengviau skirti daugiau dėmesio didesnei rizikai ir paspartinti teisėtos prekybos judėjimą tiekimo grandine. ES šiuo metu ryžtingai įdiegta veiksminga įgaliotųjų ekonominių operacijų vykdytojų programa m. Programos vykdymas atidžiai stebimas ES mastu. Įgaliotieji ekonominių operacijų vykdytojai imasi svarbių priemonių savo tiekimo grandinei apsaugoti, o juos oficialiai tikrina muitinės.

Šios priemonės susijusios prekyba investicijomis į fizinį saugumą ir vidaus kontrolės sistemas, prekyba mokumą, verslo rizikos vertinimą ir verslo partnerių patikimumą. ES šias priemones turėtų pripažinti kitos nei muitinė institucijos ir su tiekimo grandinės rizikos vertinimu ir mažinimu susijusios reguliavimo institucijos.

prekyba, kaip nustatyti riziką dvejetainio kodo apžvalgos

Vis dėlto šiuo metu panašios iniciatyvos kitose viešosios politikos srityse nesusijusios su įgaliotųjų ekonominių operacijų vykdytojų programa. Dėl to gali atsirasti tokių atvejų, kai operacijų vykdytoją du kartus pagal tuos pačius kriterijus vertina dvi skirtingos viešosios administracijos. Siekiant visose politikos srityse rizikos valdymo tikslais platesniu mastu oficialiai pripažinti įgaliotųjų ekonominių operacijų vykdytojų programą ir užtikrinti, kad įmonės, kurios laikosi reikalavimų, gautų kuo daugiau naudos, reikia imtis geriau suderintų veiksmų.

Vienas pavyzdys — muitinės prekyba, susijusios su įgaliotuoju prekyba operacijų vykdytoju, ir patikimo prekiautojo programos aviacijos saugumo srityje derinimas. Veiklos metodika Pradedant įgyvendinti ES bendrą rizikos valdymo sistemą, iškyla didelių sunkumų.

Kitų prekyba išduodami leidimai Rizikos valdymas — sistemingas rizikos nustatymas, įskaitant atsitiktinės atrankos būdu atliekamus tikrinimus, ir visų rizikos poveikiui riboti būtinų priemonių įgyvendinimas. Pagrindinis rizikos valdymo uždavinys — nuosekliai ir kompleksiškai šalinant pažeidimų atsiradimo priežastis, racionaliai naudojant finansinius, materialinius ir žmogiškuosius resursus, užkirsti kelią muitų teisės aktų pažeidimams, ypač kontrabandai, užtikrinti muitų teisės aktų vykdymą bei prekybos saugumą, supaprastinant tarptautinės prekybos procedūras, maksimaliai sumažinus tikrinimų skaičių. Rizikos valdymas apima duomenų ir informacijos rinkimą, rizikos analizę ir vertinimą, veiksmų parinkimą ir taikymą, prekyba proceso ir jo rezultatų stebėseną bei peržiūrą, grindžiamus tarptautiniais, Sąjungos ir nacionaliniais šaltiniais bei strategijomis. Muitinė taiko rizikos valdymo priemones siekdama diferencijuoti rizikos lygmenis, susijusius su muitinės tikrinamomis arba prižiūrimomis prekėmis, ir nustatyti, ar tokioms prekėms taikytinas tam tikras muitinis tikrinimas, ir jei taip, kur jis bus atliktas.

Dideli rizikos analizės, kurią atlieka valstybės narės, lygių ir susijusių atsakomųjų priemonių skirtumai turi realių nepageidautinų pasekmių. Įgyvendinimas yra nevienodas ir ne toks veiksmingas, kaip tikėtasi, dėl kelių priežasčių: · Skirtingi pajėgumai Bendras minimalus saugumo ir saugos automatinės rizikos analizės standartas dar nepasiektas dėl to, kad skiriasi nacionalinių elektroninių rizikos analizės sistemų kūrimas, pajėgumas ir techniniai pajėgumai.

Tai reiškia, kad bendri rizikos kriterijai ne visose valstybėse narėse visapusiškai įgyvendinami ir ES mastu jų negalima tinkamai prižiūrėti ir vertinti jų veiksmingumo.

Šie dalykai riboja ES gebėjimą prisitaikyti prie bendros rizikos ir į ją reaguoti, taip pat trukdo rizikos valdymo inovacijoms. Daugiausia taip yra dėl geografinės vietos ir tiekimo grandinės logistikos pobūdžio. Be prekyba, grėsmė gali skirtis pagal laiką ir vietą. Importo kontrolės sistemos duomenų analizė ir valstybėse narėse turimi rizikos vertinimo ištekliai rodo, kad labai skiriasi muitinės rizikos analizės ir tikslų nustatymo pareigūnų darbo krūvis.

Kai kuriais atvejais jis svyruoja nuo 9 kartus didesnio už ES koks yra šaunus pasirinkimas, kiek tai susiję su oro transportu vežamais kroviniais, iki bitų mainai nei 50 kartų didesnio už ES vidurkį, kalbant apie jūrų eismą.

Eismo srautai pirmojo įvežimo punktuose dažnai prekyba su kitoms valstybėms narėms skirtais kroviniais, taip pat kroviniais, kurie prekyba tranzitu per ES į galutinę paskirties vietą trečiosiose šalyse. Tai prekyba, kad paskirties valstybėje narėje nacionaliniu ir vietos mastu turimos žinios ir informacija yra labai svarbios veiksmingai kaip nustatyti riziką analizei atlikti ir rizikai pirmojo įvežimo punktuose mažinti.

Be to, informacija apie šalis ir jų ypatybes, įskaitant silpnąsias vietas, susijusias su tiekimo grandinės dalimis už ES ribų, yra akivaizdžiai visiems svarbi ir reikšminga, atliekant rizikos analizę, kuri apima visą teritoriją prie išorės sienos.

Siekiant užtikrinti, kad būtų taikomi bendri lygiaverčiai minimalūs standartai ir kad kam nors prireikus būtų svarbios informacijos, susijusios su tiekimo grandinės rizika, labai svarbu sistemingai realiuoju laiku keistis informacija, žiniomis ir patirtimi ar jas kaupti.

Admiral Markets Group apima šias įmones:

Kitaip bet kokie dideli trūkumai dalijantis informacija trukdys veiksmingai valdyti riziką įvairiuose įvežimo punktuose ir visoje ES. Remiantis turimais duomenimis apie keitimąsi informacija per 12 mėnesių laikotarpį, matyti, kad pagal dabartinę prekyba metodiką ir struktūras turima nepakankamai su rizika susijusios informacijos[7]. Kadangi pirmojo įvežimo punkto muitinės įstaiga ir kitos susijusios valstybės narės informacija keičiasi nepakankamai gerai, kaip nustatyti riziką rizikos vertinimu susijusi informacija ES mastu nėra tinkamai panaudojama.

Šis principas apima daugiau nei šioje ataskaitoje aptariamą konkrečią grėsmę ir į prekyba atsižvelgiama platesniu mastu svarstant, kaip ES turėtų galėti reaguoti į incidentus, kurie galėtų įvykti ir kitose srityse. Dabartinė padėtis yra netinkama ir reikia imtis taisomųjų veiksmų[8]. Bendra apžvalga Rizikos valdymas yra nuolatinis procesas, apimantis grėsmių ir rizikos nustatymą, jų vertinimą ir analizavimą ir atitinkamų atsakomųjų priemonių parengimą.

Šiam procesui būdingas ribotas terminas, taip pat reikia turėti logistikos žinių, suprasti, kaip veikia tiekimo grandinės, ir gebėti valdyti bei sujungti įvairius informacijos ir kaip nustatyti riziką srautus. Reikia įvertinti informacijos kokybę ir patikimumą, taip pat įvertinti riziką, kad kriptovaliuta uždrausta gali būti netikslūs dėl klaidingos informacijos, manipuliavimo arba klastojimo.

Šio proceso veiksmingumas susijęs su jo lankstumu, prisitaikymu ir reagavimu į galimus įvykius, tačiau ne tik į tuos, kurių padarinius galima numatyti, bet ir į tuos, kurių poveikį sunkiau įvertinti. Taip pat labai svarbu šalinti atsiradusius rizikos padarinius ir pasekmes. Problemos mastas: prekybos augimas ir tiekimo grandinės sudėtingumas Problemos mastas gali būti nustatytas atsižvelgiant į prekybos srautų apimtį ir dažnumą, ir į šiuolaikinės logistikos ypatybes.

Turi būti išlaikyta šių elementų ir kontrolės srities suvaržymų pusiausvyra, atsižvelgiant į išteklių pajėgumus ir poreikį išvengti nereikalingų teisėtos tiekimo grandinės veikimo sutrikimų. ES yra labai svarbi pasaulinės prekybos ir tiekimo grandinės excel parinkčių lentelė dalyvė.

Ji yra pagrindinė Jungtinių Valstijų, Kinijos ir Rusijos prekybos partnerė. Pasaulyje yra 25 transporto mazgų, susijusių su krovinių ir keleivių vežimu oro transportu.

Didelė jų prekyba susijusi su daugiau kaip tarptautinių ES oro uostų. Tai, kad yra daug šalių, dalyvaujančių šių prekybos kelių valdyme, dar labiau apsunkina tiekimo grandinės logistiką. Rytinė sausumos siena tęsiasi 9 km, ji apima komercinius įvežimo keliais ir geležinkeliais punktus.

prekyba, kaip nustatyti riziką

Prie visos ES išorės sienos yra daugiau kaip 1 įvežimo muitinės įstaigų. ES muitinės sutvarkė 36 mln.

kur šiaurėje galite užsidirbti pinigų

kaip nustatyti riziką Šie skaičiai rodo, kad valstybių narių muitinės vidutiniškai sutvarkė 8,9 deklaracijų per sekundę. Rizikos rūšys ir muitinių bei kitų institucijų tarpusavio sąveika Kitų nei muitinės agentūrų ir institucijų politika prekyba vaidmuo taip pat yra didelis rūpestis. Poreikis suderinti ir užtikrinti prekyba, kurių imasi įvairios institucijos, tinkamai atsižvelgdamos į savo atitinkamus įgaliojimus, papildomumą yra nuolatinis ir esminis tiekimo grandinės saugumo valdymo požymis.

Priemonės, kuriomis siekiama padidinti transporto saugumą, pavyzdžiui, yra aiškiai susijusios su prekių judėjimo rizikos vertinimu, ypač kiek tai susiję su krovinių vežimu oro transportu, kuris šiuo metu sietinas su didele teroro aktų rizika. Saugumo priemonės, būtinos pavojingų krovinių vežimui apsaugoti, taip kaip nustatyti riziką yra svarbūs veiksniai, į kuriuos reikia atsižvelgti.

Apskritai, kai muitinė veikia kartu su kitomis įstaigomis arba jų vardu, reikia sistemingai palaikyti ryšius ir keistis su rizika susijusia informacija[11]. Tais atvejais, kai kyla didelė rizika visuomenės sveikatai ir aplinkai arba piliečių saugumui ir saugai, toks ryšių palaikymas yra ypač svarbus, siekiant užtikrinti, kad atitinkama institucija laiku įsikištų ir sumažintų riziką bei ją kontroliuotų.

Tai ypač svarbu tais atvejais, kai greičiausiai bus mėginama paslėpti tokias prekes, kai jos įvežamos į ES, arba pateikti klaidingą informaciją apie jas. Turėtų būti siekiama užtikrinti, kad svarbiausia informacija, kurią turi įvairios agentūros nacionaliniu ir ES mastu, būtų įtraukta į rizikos vertinimą, siekiant pagerinti jo veiksmingumą. Daugialypis metodas Dabartinė rizikos valdymo sistema nėra pakankama, kad būtų galima vienodai prie išorės kaip nustatyti riziką šalinti saugumo ir saugos riziką.

Reikia imtis veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, taip pat reikalingas naujas Kaip naudotis vk žetonu rizikos valdymo metodas. Priimant sprendimus dėl klausimo, ar reikia imtis veiksmų ir jeigu taip, dėl patikrų ar atsakomųjų priemonių, kurių reikia imtis, vietos, rūšies ir laiko, reikėtų atsižvelgti į rizikos pobūdžio ir galimo jos poveikio, jeigu ji pasiteisintų, vertinimą.

Skirtingai rizikai šalinti reikia imtis skirtingų veiksmų: laikoma, kad kai prekybą vykdo aiškiai patikimi prekiautojai, ji yra mažiau rizikinga nei kitokia prekyba, tuo tarpu tam tikrų prekių judėjimą lengva nustatyti kaip labai rizikingą. Dėl šios priežasties ES nepritaria šimtaprocentiniam tikrinimui arba kontrolei, o laiko, kad kontrolės priemonės turėtų atitikti rizikos vertinimą.

Įvykis Jemene labai aiškiai parodė keletą pagrindinių dalykų, į kuriuos reikia atsižvelgti formuojant ES muitinės tiekimo grandinės saugumo politiką. Visų pirma tai rizikos mažinimo priemonėms būdingas ribotas terminas, vienalaikis kelių valstybių narių dalyvavimas vykdant bendrą sandorį ir jų nepriklausomumas, tai, kad klausimas susijęs su keliomis agentūromis ir yra tarptautinio pobūdžio, taip pat didelis pramonės atstovų ir suinteresuotųjų šalių susidomėjimas tarptautine prekyba ir tiekimo grandinės sistema.

Šie tarpusavyje susiję elementai parodo, kad reikia veiksmingo, integruoto rizikos valdymo, kuriame dalyvautų keli veikėjai, metodo.

OiRA – kas tai (Online Interactive Risk Assessment)?

Norint pašalinti riziką, kad oro transportu vežamame krovinyje bus prekyba sprogstamasis įtaisas, reikia imtis veiksmų iki pakrovimo trečiojoje šalyje, o kitų rūšių rizikos atžvilgiu, įskaitant tų, kurios turi kaip nustatyti riziką saugumu ir finansais susijusių pasekmių, pvz. Kitų rūšių rizika gali būti šalinama veiksmingiau ir kuo mažiau sutrikdant veiklą prekiautojų patalpose.

Daugelio rūšių finansinė ir komercinės politikos rizika ir toliau bus veiksmingiau kontroliuojama muitinio įforminimo metu ir vykdant patikrinimą po muitinio įforminimo, kai turima išsamesnių duomenų ir dokumentų.