Naudokite ne tik paskutinio paspaudimo priskyrimą

Pasirinkimo modelis. D. Gedvilas: Vyriausybės pasirinkti paramos modeliai – nelankstūs | klubstudentow.lt

Turinys

    Research aim — to analyse the choice criteria and methods for 2nd pillar private pension funds suggested by scientists and applied in practice, to prepare pasirinkimo modelis selection model for such funds, and to examine the eligibility of such selection model in use empirically.

    pasirinkimo modelis geriausi geriausi brokeriai be investicijų

    Research methods: a review of scientific literature, synthesis, comparison, data collection, aggregation, multicriterial assessment, graphical representation, ranking and generalization.

    Tyrimo tikslas — išanalizavus mokslininkų siūlomus ir praktikoje taikomus privačių pensijų kaupimo fondų pasirinkimo rodiklius, kriterijus ir metodus, parengti II pakopos pasirinkimo modelis pensijų fondų pasirinkimo modelį ir empiriškai patikrinti jo tinkamumą nustatant tinkamiausią II pakopos privatų pensijų kaupimo fondą pensijų kaupimo sistemos dalyviui. Uždaviniai: 1 nustačius privačių pensijų kaupimo fondų reikšmę pensijų sistemos dalyvio pajamoms pensiniu laikotarpiu, išanalizuoti ir atrinkti svarbiausius šių fondų pasirinkimo rodiklius, kriterijus bei metodus; 2 parengti II pakopos privačių pensijų kaupimo fondų pasirinkimo modelį; 3 empiriškai patikrinti II pakopos privačių pensijų kaupimo fondų pasirinkimo modelį, nustatant tinkamiausią II pakopos privatų pensijų kaupimo fondą pasirinkimo modelis kaupimo sistemos dalyviams Lietuvoje ir Latvijoje.

    variantas iš pinigų