Prekių pirkimo taisyklės

Pardavėjo pasirinkimas pagal pavyzdį

Prekių pirkimo taisyklės

Asmens duomenų saugumo garantija 2. Pirkėjas gali uždrausti jo asmens duomenų rinkimą ir apdorojimą rinkodaros tikslais naujienų, akcijų siuntimo el. Internetinės parduotuvės Pirkėjų ir lankytojų duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo, pakeitimo bei nuo trečiųjų šalių.

valiutos pasirinkimas

Be pirkėjo išankstinio sutikimo pardavėjas negali naudoti automatinių telefoninio ryšio priemonių, kuriomis naudojantis nebūtinas asmens dalyvavimas, telefakso.

Ryšio priemonės, suteikiančios galimybę bendrauti asmeniškai, gali būti naudojamos tik tuo atveju, jeigu pirkėjas tam neprieštarauja.

Temos: Pardavimai. Nuotraukos autorius: Geras pardavėjas privalo išmanyti apie savo parduodamas prekes flickr. Pasyvus pardavimas, kai visa pirkimo iniciatyva paliekama pirkėjui, įgyvendinamas nesunkiai.

Pirkimo — pardavimo sutarties sudarymas 3. Pirkimo—pardavimo sutartimi viena šalis pardavėjas įsipareigoja perduoti daiktą prekę kitai šaliai pirkėjui nuosavybės ar patikėjimo teise, o pirkėjas įsipareigoja priimti daiktą prekę ir sumokėti už jį nustatytą pinigų sumą kainą.

Pirkėjo teisės 4. Pirkimo — pardavimo sutarties sudarymo, daiktų priėmimo, daiktų perdavimo — priėmimo dokumento sudarymo išlaidos tenka pirkėjui 4. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių Pirkimo - pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu elektroniniu paštu, nurodydamas pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį pranešdamas Pardavėjui per 14 keturiolika darbo dienų nuo prekės pristatymo dienos.

Pirkėjas neturi teisės atsisakyti Pirkimo - pardavimo sutarties prekių, kurios buvo gaminamos pagal pirkėjo individualų užsakymą arba yra akivaizdžiai jam pritaikytos, arba kurios dėl savo prigimties po jų pardavėjo pasirinkimas pagal pavyzdį pirkėjui nebegali būti grąžintos dėl prekinių savybių praradimo netekimoyra greitai gendančios arba baigiasi jų galiojimo laikas. Šia pardavėjo pasirinkimas pagal pavyzdį Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo pardavėjo pasirinkimas pagal pavyzdį arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

Laikoma, kad pardavėjas visais atvejais garantuoja daiktų kokybę garantija pagal įstatymą.

Taisyklių 4. LR Ūkio ministro įsakymu Nr. Pirkėjo pareigos 5. Pirkėjas privalo priimti užsakytas prekes ir sumokėti prekių bei jų pristatymo jei tokia yra kainą. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti savo prisijungimo duomenų tretiesiems asmenims. Pardavėjo teisės 6.

Susiję klausimai:

Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui, saugumui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo apriboti ar nutraukti Pirkėjui galimybę naudotis elektronine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

Esant ypatingoms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba visiškai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 5 penkias darbo dienas. Jeigu pirkimo-pardavimo sutartis numato, kad pirkėjas kainą sumoka tik po daiktų perdavimo, o po sutarties sudarymo jis tapo nemokus, tai pardavėjas perduoti daiktų neprivalo.

kiek vadovai uždirba namuose 2

Pardavėjo įsipareigojimai 7. Pardavėjas privalo pagal pirkimo—pardavimo sutartį perduoti daiktus pirkėjui, t. Pardavėjo garantija patvirtinimas dėl daiktų nuosavybės teisės ir jų kokybės yra, nepaisant to, ar tokia garantija pirkimo—pardavimo sutartyje numatyta, ar ne garantija pagal įstatymą. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu, šių Taisyklių numatytomis sąlygomis ir pristatymo terminais.

Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti analogišką prekę, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus jei už prekę buvo apmokėta per 14 keturioliką darbo dienų.

Vaikiškų žaidimų kūrėjai. Kodėl po 23 m. JAV pasirinkti Lietuvą? Muitinės tarpininkas - vlog 24

Pardavėjo suteikiama daiktų kokybės garantija galioja tam tikrą laiką. Garantija šiuo atveju galioja visoms daiktų sudėtinėms dalims, jeigu kas kita nenustatyta įstatymuose ar sutartyje. Garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo daiktų perdavimo, jeigu sutartis nenumato ko kita.

Geras pardavėjas — reali galimybė ar tik darbdavio svajonė? Pardavėjų sėkmės paslaptys Nėra vieno teisingo gero pardavėjo paveikslo, kaip nėra ir vieno teisingo vadovavimo stiliaus, vienodai tinkamo visoms situacijoms.

Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai 8. Pirkėjas atsiskaito už prekes banko pavedimu — iš anksto atsispausdinus užsakymą ir nuėjus į banko skyrių, arba, pasinaudojus internetinės bankininkystės paslaugomis, ar kitais elektroninėje parduotuvėje www. Prekių pristatymas 9.

pardavėjo pasirinkimas pagal pavyzdį

Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas. Jeigu pirkimo—pardavimo sutartis nustato, kad pardavėjas privalo perduoti tam tikros rūšies, modelio, dydžio, spalvos ar pagal kitokius požymius apibūdinamus daiktus daiktų asortimentastai pardavėjas privalo perduoti tokius daiktus, kurie atitinka šalių suderintą daiktų asortimentą.

E-PARDUOTUVĖ DIDMENINĖ

Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tuo atveju, jei Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Pirkėjas sutinka, jog išskirtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl Force Majeure aplinkybių. Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti asmeniškai. Jei jis pats prekių priimti negali, o pardavėjo pasirinkimas pagal pavyzdį pristatytos nurodytu adresu, parinktis android kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

Prekes atsiimant parduotuvėje, Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba įgaliotu jo atstovu patikrinti prekių būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą.

Geras pardavėjas – reali galimybė ar tik darbdavio svajonė?

Pirkėjui pasirašius sąskaitoje - faktūroje važtaraštyje ar kitame prekių Perdavimo — priėmimo dokumente, laikoma, kad prekės yra perduotos tinkamos būklės. Naudojantis kurjerių paslaugomis, kurjeriai neatsako už prekės būklę, o tik už prekės pristatymą.

  1. Puikias pajamas internete
  2. Bendrosios nuostatos 1.
  3. Tinklapio taisyklės 1.
  4. Savokos 1.
  5. Prekių pirkimo taisyklės - Girilis eshop
  6. Galimybė įsigyti akciją yra
  7. Gavęs Pirkėjo pranešimą, Pardavėjas nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą.
  8.  Разумеется.

Tuo atveju, kai Pirkėjas, remdamasis šiomis Taisyklėmis, anuliuoja Pirkimo — pardavimo sutartį, jis įsipareigoja apmokėti visas tiesiogines prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas. Šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Pirkėjui už prekes sumokėtų pinigų.

UAB GIFTIKA elektroninės prekybos taisyklės

Jeigu kas kita nenumatyta pirkimo—pardavimo sutartyje, daiktų atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina pirkėjui nuo to momento, nuo kurio pagal įstatymus ar sutartį pardavėjas laikomas tinkamai įvykdžiusiu savo pareigą perduoti daiktus, neatsižvelgiant į nuosavybės teisės perėjimo momentą.

Jeigu daiktas po jo perdavimo žuvo pardavėjo pasirinkimas pagal pavyzdį sugedo ne dėl pardavėjo kaltės, pirkėjas privalo sumokėti kainą pardavėjui. Ši taisyklė taikoma ir tais atvejais, kai pardavėjas negalėjo perduoti daikto pirkėjui dėl to, kad pastarasis nepakankamai bendradarbiavo su pardavėju ir tokiu būdu pažeidė sutartį.