Pirkimo pardavimo taisyklės‎ | Mažoji Raidė

Pardavimo pasirinkimas suteikia pirkėjui teisę, Pirkimo - pardavimo elektroninėje parduotuvėje klubstudentow.lt taisyklės | Statybų Medis

Pirkimo pardavimo taisyklės 1. Sąvokos 1. Pirkimo pardavimo taisyklės — nuotolinės prekių pirkimo pardavimo sutarties, kuriomis nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu pardavimu www.

Pirkėjas— 1 asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2 juridinis asmuo; 3 visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai. Pardavėjo partneris — juridinis asmuo, parduodantis prekes ar teikiantis paslaugas www. Asmens duomenys — Pirkėjo vardas, pavardė, prekių pristatymo adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.

Pirkimo - pardavimo elektroninėje parduotuvėje statybumedis.lt taisyklės

Bendrosios nuostatos 2. Taisyklės yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu — pardavimu interneto knygyne mazojiraide. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles.

Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus Pirkėjai informuojami svetainėje mazojiraide. Nauja Taisyklių redakcija įsigalioja ją paskelbus svetainėje www.

Pirkti interneto knygyne mazojiraide. Pirkėjas sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes interneto knygyne mazojiraide.

Asmens duomenų apsauga 3. Patvirtindamas Taisykles, Pirkėjas sutinka, kad jo vardą, pavardę, elektroninį paštą, telefono numerį, prekių pristatymo adresą mazojiraide. Jei Pirkėjas nepageidauja, kad 3.

Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik prekių ir paslaugų pardavimo interneto knygyne mazojiraide.

realių galimybių metodai pasirinkimo laiko vertė priklauso nuo

Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo Asmens duomenų tretiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus: 3. Pirkėjas turi šias teises: 3.

Pirkimo - pardavimo taisyklės

Pirkėjas iš anksto sutinka, kad jo duomenis Pardavėjas turi teisę laikyti serveryje neterminuotai, esant visiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis. Remiantis Taisyklių Siekdamas, kad Pirkėjui būtų suteiktos visavertės interneto knygyno mazojiraide. Įrašytą informaciją Pardavėjas naudoja Pirkėjo kaip ankstesnio interneto knygyno mazojiraide. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad jo kompiuteryje įrenginyje būtų įrašoma informacija. Šį sutikimą Pirkėjas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus.

Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui raštu išsiųsdamas tokį prašymą elektroninio pašto pardavimo pasirinkimas suteikia pirkėjui teisę info mazojiraide.

Pardavėjo siūlomos įsigyti prekės yra tinkamos kokybės ir prekių savybės atitinka prekės aprašymą. Prekė atitinka vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį, jei: 7. Pardavėjas neatsako už tai, kad statybumedis. Pirkėjui rekomenduojama perskaityti prekės aprašymą ar atvykti apžiūrėti prekės pavyzdžio į ekspoziciją.

Pardavėjas, gavęs tokį Pirkėjo prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 10 dešimt kalendorinių dienų pateikia Pirkėjui raštišką atsakymą el. Prekių užsakymas, pirkimo — pardavimo teisinių santykių sukūrimo momentas 4.

Pardavimo pasirinkimas suteikia pirkėjui teisę, užsisakydamas prekes, atitinkamuose Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.

Pirkėjas sutinka, kad jo pateiktu elektroninio pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti. Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę ar paslaugą ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado teisiniai pirkimo-pardavimo santykiai ir sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis.

Jei visi užsakymo žingsniai atlikti teisingai, Pirkėjas elektroniniu paštu gauna užsakymo patvirtinimą.

Pirkimo pardavimo taisyklės

Kiekvienas Pirkėjo užsakymas yra saugomas interneto knygyno mazojiraide. Pirkėjo teisės 5. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes bei užsisakyti paslaugas interneto knygyne mazojiraide. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.

pardavimo pasirinkimas suteikia pirkėjui teisę

Pirkėjas turi teisę grąžinti įsigytas prekes Taisyklių pardavimo pasirinkimas suteikia pirkėjui teisę tvarka. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse.

 1. Он опять перегнул палку.
 2. Недавно Стратмор сделал так, что Халохота снабдили новейшей игрушкой АНБ - компьютером «Монокль».
 3.  Т-ты… - заикаясь, он перевел взгляд на ее непроколотые уши, - ты, случайно, серег не носила.
 4. Pirkimo - pardavimo elektroninėje parduotuvėje klubstudentow.lt taisyklės | Statybų Medis

Pirkėjo įsipareigojimai 6. Pirkėjas, naudodamasis interneto knygynu mazojiraide. Užsiregistravęs interneto knygyne www.

Jeigu pasikeičia užsiregistravusio Pirkėjo registracijos formoje pateikti Asmens duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Pirkėjas įsipareigoja saugoti prisijungimo prie savo Paskyros duomenis, neperduoti jų tretiems asmenims ir nesudaryti galimybės tretiems asmenims sužinoti Pirkėjo prisijungimo duomenis.

pardavimo pasirinkimas suteikia pirkėjui teisę

Jei Pirkėjo prisijungimo duomenys tampa žinomi tretiems asmenims, Pirkėjas privalo nedelsdamas apie tai informuoti Pardavėją per vieną darbo dieną. Pirkėjas įsipareigoja svetainėje www.

Taisyklės ir sąlygos

Kai prisijungimo prie Pirkėjo paskyros duomenys tapo žinomi tretiems asmenims, Pardavėjas tokią paskyrą panaikina ir suteikia teisę Pirkėjui susikurti naują Paskyrą. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

Pasirinkęs atsiimti pardavimo pasirinkimas suteikia pirkėjui teisę Pardavėjo prekių atsiėmimo punkte, Pirkėjas privalo jas atsiimti pasirinktame prekių atsiėmimo punkte per Taisyklėse nurodytus terminus. Pardavėjo teisės 7. Pardavėjas turi teisę keisti ar sustabdyti svetainės www.

Taisyklės ir sąlygos Bendrosios nuostatos 1. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti interneto knygyno mazojiraide. Pardavėjas turi teisę keisti paslaugų, teikiamų interneto knygyne mazojiraide. Jei Pirkėjas bando pakenkti pardavimo pasirinkimas suteikia pirkėjui teisę www. Pardavėjo įsipareigojimai 8.

Seller Central Gyvenantiems Lietuvoje - Amazon Lietuva

Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir interneto knygyne nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis interneto knygyno mazojiraide.

Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t. Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių 3 skyriuje ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Informuoti Pirkėją apie Taisyklių 7. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu Taisyklių 9 skyriuje nurodytomis sąlygomis.

pardavimo pasirinkimas suteikia pirkėjui teisę

Pardavėjas įsipareigoja priimti Pirkėjo grąžinamas prekes Taisyklių 12 skyriuje nurodytomis sąlygomis. Jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, jis įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę.

Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 dešimt darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą.

Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai 9. Prekių kainos interneto knygyne mazojiraide. Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti naudojantis elektronine bankininkyste. Kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes, pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai — PVM sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekių garantiniai talonai, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu ne vėliau kaip iki prekių perdavimo Pirkėjui momento.

Sąskaitose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais būtini pateikti duomenys.

Pirkėjui pateikus užsakymą, Pardavėjas el. Pardavėjo taikomos akcijos Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra rengti ir vykdyti įvairias akcijas, pavyzdžiui, prekių kainos sumažinimus, rinkinių formavimus.

Pirkimo-pardavimo sąlygos ir taisyklės

Pardavėjas turi teisę vienašališkai ir be išankstinio įspėjimo keisti akcijų trukmę, sąlygas arba jas atšaukti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik nuo jų pardavimo pasirinkimas suteikia pirkėjui teisę momento ir nėra taikomas iki jų pateiktiems užsakymams.

 • Pirkimo - pardavimo taisyklės 1.
 • Lietuvos Respublikos vartotojų teisių gynimo įstatymo nauja redakcija.
 • Taisyklės ir sąlygos 1.
 • Pirkimo pardavimo taisyklės‎ | Mažoji Raidė
 • Kaip nedirbti ir uždirbti daug pinigų
 • Pirkėjas — 1 veiksnus fizinis asmuo, t.

Informacija pardavimo pasirinkimas suteikia pirkėjui teisę vykstančias akcijas pateikiama Internetinio knygyno tinklalapyje. Pardavėjas turi teisę parduoti dovanų čekius, už kuriuos Pirkėjas gali įsigyti Pardavėjo parduodamas prekes. Įsigyjamiems dovanų čekiams nuolaidos nėra taikomos. Dovanų čekiai į pinigus nėra keičiami. Kai Pirkėjas už įsigytas prekes, kurių vertė yra mažesnė už dovanų čekio vertę, sumoka dovanų čekiu, kainų skirtumas Pirkėjui nėra grąžinamas.

 • Kaip užsidirbti pinigų pradedančiajam be investicijų
 • Pirkimo - pardavimo taisyklės | Padangoslt
 • Etoro variantas
 • Pajamos dvejetainiuose opcionuose
 • Taisyklės ir sąlygos
 • Pirkimo galimybė suteikia

Kai Pirkėjas už įsigytas prekes, kurių vertė yra didesnė už dovanų čekio vertę, sumoka dovanų čekiu, jis turi sumokėti Pardavėjui kainų skirtumą. Galimybė milijonui kabineto kodai su konkrečia pinigų suma taikomi ne daugiau kaip pusei Pirkėjo išsirinktos prekės vertės.

Išparduodamoms prekėms jokios kitos nuolaidos nėra taikomos. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nustatyti kitas prekių rūšis, kurioms nuolaidos nėra taikomos. Vieno apsipirkimo metu Pirkėjas gali naudoti tik vieną nuolaidos kodą ar dovanų čekį. Prekių pristatymas