dComFra projektas

Mokymai charkove

dComFra projektas | ECDL Lietuva - VšĮ Informacinių technologijų institutas

Įkurti vaikų ir moterų klubai. Buvo populiarinama Krymo totorių kultūra: rengiamos parodos, tradicinių mokymai charkove kursai, veikė folkloro ratelis.

savaitinis valiutos svyravimas

Krymo mokymai charkove bendruomenės atstovų vizitas į Lietuvą, užmegzti ryšiai su Lietuvos totorių bendruomene. Projekto metu paruošti instruktoriai Gorodoke pravedė 19 mokymų.

Fakultetai

Pokrovsko, Gorodoko ir Kremenčiuko švietimo sistemos administracijos darbuotojams mokymų ir nuotolinių konsultacijų metu buvo pristatyti NU krepšelio įvedimo privalumai. Pradėjo veikti informacinė svetainė, kurioje 82 paslaugų teikėjai iš Kremenčiuko ir Gorodoko registravo NU programas.

Sukurtas krepšelio modelį pristatantis ir svetainę reklamuojantis filmukas. Švietimo iniciatyvų skatinimas Naujojoje Ukrainos mokykloje: Kelyje į pokyčius Lietuvos vaikų ir jaunimo centras 55 EUR m.

Mokymai Italijoje

Įvyko jaunimo mainai, kurių metu Vilniuje apsilankė 40 jaunuolių iš Luhansko ir Donecko regionų mokyklų. Mainų dalyviai tobulino bendruosius įgūdžius, mokėsi planuoti ir kurti projektus.

Transportavimas sunkvežimiais, Ukrainoje - Ekspedicija - LKW WALTER

Patobulinti mokytojų gebėjimai lavinti mokinių socialines ir emocines kompetencijas bei vesti mokymus savo kolegoms mokyklose. Mokymų dalyviai įgijo žinių apie socialinio ir emocinio ugdymo sampratą ir naudą mokyklos bendruomenei bei jos nariams, išmoko šias žinias pritaikyti ir socialinį emocinį ugdymą integruoti į mokyklos gyvenimą.

Jo dalyviai reikalauja federalizuoti Ukrainą ir regionams suteikti autonomiją. Toks pats mitingas vyksta ir Donecke. Užimta televizija Donecke.

Atliktas mokslinis tyrimas apie profesinio mokymo metodų pritaikymą Ukrainoje. Suorganizuota baigiamoji konferencija ir baigiamieji renginiai Lvove bei seminaras nukentėjusiems nuo karo mokiniams dalyvavo 43 mokiniai.

Krovinių gabenimas iš / į Ukrainą

Baigiamojo modulio metu dalyviai sutvirtino įgytas žinias nesmurtinės komunikacijos, konfliktų moderavimo, darbo komandoje srityse. Išverstos ir parengtos leidybai 3 knygos apie bendravimą be smurto.

kur galite užsidirbti pokerio internete pasirinkimo sandoriai tnvest

Inovatyvūs neformalaus mokymo metodai 7 EUR Diplomatinės atstovybės mokymai charkove TIKSLAS: Projekto tikslas yra praktiškai pristatyti Ukrainos mokytojams neformalaus švietimo mokymo metodus, taikomus mokant anglų kalbos, fizinio aktyvumo ir sprendžiant socialines problemas.

Regiono mokytojai buvo mokomi taikyti naujus formalaus ir neformalaus mokymo metodus. Vasaros stovykloje Lietuvoje dalyvavę vaikai supažino su liaudies amatais, išmoko kurti dekoracijas liaudies meno motyvais, tobulino ekologines žinias, ugdė sveikos gyvensenos įpročius, lavino draugiško požiūrio į aplinką ir gamtą mokymai charkove.

Dalyviai gavo metodinį leidinį apie SEU integravimą į ugdymo procesą.

dComFra projektas

Vizito metu vaikai klausėsi Lietuvos menininkų ir žurnalistų paskaitų, aplankė istorinius objektus. Istorinio ir kultūrinio paveldo puoselėjimas Kultūros paveldas mokymai charkove ir valstybės laisvės garantas — Lietuvos ir Ukrainos patirtys Trakų rajono savivaldybės administracija 18 EUR TIKSLAS: Perteikti Lietuvos gerąją patirtį kultūros paveldo objektų restauravimo ir pritaikymo visuomenei srityje Lucko miesto savivaldybės specialistams.

Specialistai apžiūrėjo Trakų rajone restauruotus ir pritaikytus visuomenės lankymui kultūros paveldo objektus.

kaip uždirbti 1000 eurų internete

Surengti mokymai Lucko miesto savivaldybės darbuotojams, kultūros paveldo išsaugojimo bei turizmo specialistams Ukrainoje 30 dalyviųkaip tinkamai įvertinti kultūros paveldo išteklius, nustatyti jų restauravimo poreikį ir pritaikymo visuomenei galimybes. Sukurta mokymai charkove mokslinių teminių tekstų lietuvių ir ukrainiečių kalbomis.

Ar tai būtų Kijeve, Odesoje, Černivciuose, ar Charkove. Mes bendraujame visomis Vakarų ir Rytų Europos kalbomis. Be to, Jums garantuojame konkurencingas pervežimo kainas ir daug kitų privalumų. Jūsų transportavimo Ukrainoje pasiūlymą gausite čia!

Geras valdymas Pagalba Ukrainai įgyvendinant teismų sistemos reformą Nacionalinė teismų administracija 10 EUR TIKSLAS: Remti teisingumo sektoriaus reformas  prisidedant prie teismų sistemos bei teismų savivaldos nepriklausomumo, skaidrumo ir pasitikėjimo šiomis institucijomis stiprinimo. Išversta į rusų kalbą 17 psl.

Paieškos forma

Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimas vietos lygmeniu: Lietuvos ir Mokymai charkove savivaldybių patirties perdavimas Moldovos, Sakartvelo ir Ukrainos savivaldybėms Lietuvos savivaldybių asociacija 13 EUR Regioninis projektas TIKSLAS: Perduoti Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo vietos lygmeniu patirtį Rytų partnerystės šalių Moldovos, Sakartvelo ir Ukrainos vietos valdžios institucijoms, parengti politines rekomendacijas minėtų tikslų įgyvendinimui vietos lygmeniu bei sustiprinti savivaldybių tarptautinį bendradarbiavimą.

CEMR Vilniuje surengta konferencija dalyviųkurioje pristatyta mokymai charkove apie DV politikos aktualijas, ES šalių savivaldybių patirtis, sustiprintas tolesnis Lietuvos ir Ukrainos, Moldovos, Sakartvelo savivaldybių bendradarbiavimas, pasirašyta LSA ir Ukrainos miestų sąjungos bendradarbiavimo sutartis.

mokymai charkove

Konferencijos rezultatai su minėtų šalių delegacijų atstovais aptarti spalio d. Europos Tarybos vietos ir regionų valdžių kongreso sesijoje.

MRU viešėjo Ukrainos Jaroslavo Išmintingojo Nacionalinio teisės universiteto delegacija

Parengtos rekomendacijos Ukrainos, Moldovos ir Sakartvelo savivaldybėms. Paruošta informacinė medžiaga ukrainiečių ir anglų kalbomis apie biomasės rinkos plėtros perspektyvas ES ir Ukrainoje, kuri patalpinta projekto vykdytojo bei partnerio internetinėse svetainėse. Parengta ir išversta mokymų medžiaga ir USB forma.

Pagerinta specialistų kvalifikacija teikti nuotolinę priežiūrą. Suteiktos 4 dienų praktinės ekspertų mokymai charkove, kaip pagerinti psichikos sveikatos paslaugų teikimo organizavimą rytų Ukrainos srityse. Psichosocialinės mokymai charkove metodų vystymas socialinės globos namuose Poltavos, Donecko ir Kijevo regionuose VšĮ Psichikos sveikatos perspektyvos.