Kainų plėtinių naudojimas - Google Ads Žinynas

Kas yra pavyzdinis variantas, Naršymo meniu

Pavyzdiniai individualios įmonės nuostatai yra patvirtinti Lietuvos Respublikos ūkio ministro m.

kas yra pavyzdinis variantas

Išvadoms gauti teikiami šių ūkio ministro įsakymų galiojančių redakcijų pakeitimai. Beveik visas elektroniniu būdu pildomų pavyzdinių steigimo dokumentų tekstas yra standartinis, todėl gali būti iš karto pateikiamas ir išverstas į kitas kalbas, taip išvengiant neracionalaus daugkartinio to paties turinio steigimo dokumentų vertimo.

kas yra pavyzdinis variantas

Tuo tikslu Juridinių asmenų registras siekia teikti papildomą paslaugą — galimybę steigimo dokumentus elektroniniu būdu pildyti ne tik lietuvių, bet iš karto keliomis kalbomis. Tam bus pirmiausiai sudaroma galimybė pasirinkti, ar steigimo dokumentus pildyti tik lietuvių kalba, ar lietuvių kalba su vertimu ir į kitą kalbą.

Kai asmuo pasirenka pavyzdinius steigimo dokumentus pildyti be vertimo į kitą kalbą, pavyzdinėse steigimo dokumentų formose gali būti dalis laukelių, pildytinų laisvai įrašant tekstą pavyzdžiui, reikalavimas nurodyti konkretų kaip įnašas įnešamą turtą, galimybė nuodyti neturtinius steigėjo įsipareigojimus ir jų vykdymo kas yra pavyzdinis variantas ir pan.

Porle Mone - Awara - Jeet - Sayantika - Jeet Gannguli - Ravi Kinnagi - SVF

Tačiau jeigu bus pasirenkama steigimo dokumentus pildyti su vertimu į kitą kalbą, pildomose formose negali būti laisvai įrašomo teksto, tik pasirenkamas iš pateikiamų variantų arba nereikalaujantis vertimo skaičiai, leidinio, kuriame skelbiama informacija, pavadinimas. Derinamais ūkio ministro įsakymų projektais tvirtinamos pavyzdinės individualios įmonės, viešosios įstaigos, uždarosios akcinės bendrovės ir mažosios bendrijos pavyzdinių steigimo dokumentų formos, atsisakoma nebūtino laisvai įrašomo teksto, pavyzdžiui, skaičių įrašymo žodžiais, konkretaus įnešamo turto įvardijimo pakaks nurodyti įnešamo materialiojo ir nematerialiojo turto vertę pagal įvertinimąjuridinio asmens veiklos tikslų laisvo formulavimo.

Juridinio asmens veiklos tikslai pagal veiklos objektą, pildant pavyzdines steigimo dokumentų formas, bus pasirenkami iš Juridinių asmenų registro tvarkytojo patvirtinto siūlomo sąrašo. Taip bus ne tik sudaroma galimybė steigimo dokumentus užpildyti be laisvai įrašomo teksto, bet ir pavyzdines formas pildantys asmenys orientuojami juridinio asmens veiklos tikslus ir objektą nurodyti tiksliai, išsamiai šiuo metu, nesant siūlomų pasirinkimo variantų, pasitaiko, kad kas yra pavyzdinis variantas asmens veiklos tikslai nėra siejami su veiklos objektu, nurodomi neinformatyviai, apsiribojama tik nurodymu, kad juridinis asmuo sieks pelno.

Vikipedija:Pavyzdiniai straipsniai

Steigiant viešąją įstaigą jos steigimo sutartyje, be kita ko, turi būti nurodomi steigėjų neturtiniai įsipareigojimai Viešųjų įstaigų įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 4 punktaskai steigėjai jų turi. Toks steigimo sutarties turinio reglamentavimas yra imperatyvus, todėl neatsisakoma galimybės nurodyti neturtinius steigėjų įsipareigojimus, o nustatyti jų baigtinį sąrašą, iš kurio būtų galima rinktis, nėra galimybės.

Pažymėtina, kad galimybė pavyzdinius steigimo dokumentus pildyti keliomis kalbomis yra papildoma ir įstatymuose nenustatyta paslauga, kurią ateityje teiks Juridinių asmenų registras.

kas yra pavyzdinis variantas

Teikiant šią paslaugą vartotojams gali būti sudaroma mažiau galimybių nei pildant pavyzdinius steigimo dokumentus tik lietuvių kalba, kuriuose yra ir laisvai nepasirenkant iš pasiūlytų variantų pildomo teksto. Atitinkamai Juridinių asmenų registras, siekdamas teikti papildomą paslaugą — galimybę pavyzdinius steigimo dokumentus užpildyti keliomis kalbomis, galės ją teikti tais atvejais, kas yra pavyzdinis variantas pavyzdinių steigimo dokumentų formose nebus laisvai įrašomo teksto, t.

Prieš pradedant

Tai turi būti paaiškinta Juridinių asmenų registro tvarkytojo parengtuose ir skelbiamuose rekomendacinio pobūdžio paaiškinimuose rekomendacijose, metodiniuose pavyzdinių steigimo dokumentų pildymo nurodymuose ir pan.

Pažymėtina ir tai, kad šiuo metu pavyzdiniai individualios įmonės, viešosios įstaigos, uždarosios akcinės bendrovės, mažosios bendrijos steigimo dokumentai elektroniniu būdu gali būti pildomi tik lietuvių kalba ir tik jeigu juose nurodyti asmenys kas yra pavyzdinis variantas, dalyviai ir t.

Kai steigimo dokumentuose reikia nurodyti užsienio fizinį ar juridinį asmenį, galimybės pavyzdinius steigimo dokumentus užpildyti elektroniniu būdu šiuo metu nėra, būtina pildyti spausdintą steigimo dokumentų variantą, kadangi elektroniniu būdu pildomos pavyzdinės steigimo dokumentų formos nepritaikytos duomenims apie užsienio fizinius ir juridinius asmenis nurodyti.

Galiojančios pavyzdinių steigimo dokumentų formos yra parengtos taip, kad juose galima nurodyti tik Lietuvoje gyvenančius fizinius asmenis pavyzdžiui, užsieniečiai paprastai neturi asmens kodo ar Lietuvoje registruotus juridinius asmenis. Po pavyzdinių steigimo dokumentų pakeitimų bus galimybė elektroniniu būdu pildant pavyzdines steigimo dokumentų formas įrašyti duomenis, teiktinus nebe tik apie Lietuvos, bet ir apie užsienio valstybių fizinius ar juridinius asmenis pavyzdžiui, bus įrašoma arba asmens kodas kai dokumentus išdavusi valstybė bus nurodoma Lietuvos Respublikaarba gimimo data, jeigu asmeniui asmens kodas yra nesuteiktas.

Instrukcijos

Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad pavyzdiniai steigimo dokumentai, pildomi elektroniniu būdu, yra pasirašomi elektroninio pasirašymo priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais, kurių duomenys apima kas yra pavyzdinis variantas asmens specialų atributą — asmens kodą.

Taigi šiuo metu asmenys, neturintys asmens kodo užsieniečiaielektroniniu būdu Juridinių asmenų registrui teikiamų užpildytų pavyzdinių steigimo dokumentų pasirašyti neturi kas yra pavyzdinis variantas.

Ateityje numatoma galimybė elektroninį parašą suteikti ir užsieniečiams ir po pakeitimų tam nebus kliūčių, papildomai keisti pavyzdinių steigimo dokumentų formų nebereikės.

kas yra pavyzdinis variantas

Galiausiai akcentuotina, kad derinamais naujos redakcijos ūkio ministro įsakymais nebebus tvirtinamos pavyzdinių steigimo dokumentų pildymo rekomendacijos. Jos, kaip pagalbinė rekomendacinė priemonė, galės būti parengtos Juridinių asmenų registro tvarkytojo ir skelbiamos jo interneto svetainėje.

Įsakymų projektai paskelbti Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje. Įsakymų projektus parengė Ūkio ministerijos Įmonių teisės ir verslo aplinkos gerinimo departamento direktorė Aušra Keniausytė, tel.

Vikipedija:Kandidatai į vertingų straipsnių kategoriją/Balsavimas

Keniausyte ukmin. Griskiene ukmin.

kam reikalingas bitcoin mikseris

Kirileviciute ukmin.