Navigacija tarp įrašų

Individualios mokymo galimybės. Tyrimas „Individualių poreikių mokinių mokymosi motyvacija, socializacijos galimybės mokykloje“

Profesinis mokymas per Užimtumo tarnybą

Registracija ir daugiau eiti variantas yra priemoka. Užsiregistravusiems nuoroda bus atsiųsta pusvalandį prieš konsultaciją. Vaizdo konferencijoje bus aptariami šie klausimai: Kokius matote ugdymo organizavimo trikdžius organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu?

Profesinis mokymas per Užimtumo tarnybą Profesinis mokymas per Užimtumo tarnybą Profesinis mokymas yra Užimtumo tarnybos organizuojama programa, kai asmenys, kurių kvalifikacija nebeatitinka darbo rinkos paklausos, yra iš naujo parengiami dirbti kitą, darbo rinkoje paklausų, darbą arba yra keliama jų kvalifikacija.

Kaip juos sprendžiate mokykloje? Kaip rekomenduojate Jūsų mokyklos mokytojams peržiūrėti individualios mokymo galimybės atsirinkti ugdymo turinį? Pagal kokius kriterijus atsirenkamas ugdymo turinys?

individualios mokymo galimybės

Paaiškinkite, kodėl juos pasirinkote. Kaip siūlote mokytojams diferencijuoti ir personalizuoti ugdymo turinį?

Kaip kinta vaiko individualios pažangos stebėjimas ir vertinimas?

Kokie sprendimai reikalingi savivaldybės ir nacionaliniu lygmeniu? Prisijungimo nuoroda prie vaizdo konferencijos užsiregistravusiems bus atsiųsta likus pusvalandžiui iki transliacijos pradžios. Karantino sąlygomis ekranai tapo kasdieniais vaikų palydovais ir, kaip girdime viešoje erdvėje, klausimų bei keblių situacijų namuose randasi dar daugiau nei buvo prieš tai.

individualios mokymo galimybės

Nors internete yra daug naudingos informacijos apie vaikus ir ekranus, vertingų psichologų pasisakymų ir patarimų, visgi suprantama, kad būna akimirkų, kuomet norisi didesnės paramos ir palaikymo nei vien tik informacijos skaitymas ar klausymas.

Internetinio seminaro metu Individualios mokymo galimybės Kisielė, ektorė, edukologė, prevencinių programų specialistė, padės rasti atsakymus į opiausius tėvams kylančius klausimus ar atliepti į daugiausiai nerimo keliančias situacijas. Rinkinys palengvins nuotolinį pradinių klasių mokytojo darbą karantino metu. Programa ir metodinis rinkinys susideda iš 5 pamokėlių paketų, individualios mokymo galimybės sukūrė ryškiausi šalies mokytojai. Rinkinys sudarytas taip, kad būtų aktualus tiek kl.

Tyrimas „Individualių poreikių mokinių mokymosi motyvacija, socializacijos galimybės mokykloje“

Kiekvienas dalyvis, įsigijęs programą, įgija teisę turiniu pasinaudoti kiek tik nori kartų per 14 dienų. Programos dalyviu galima tapti bet kuriuo metu. Siūlys abiturientams virtualius įrašus.

Ką individualios mokymo galimybės daryti, kad jis būtų prasmingas mokiniui, skatintų mokytis, nesusiaurintų ugdymo tikslų, neribotų mokytojo veiklos ir kūrybiškumo? Šie klausimai rūpi visiems, ypač tai aktualu, kai pradedame kalbėti apie atnaujinamą ugdymo turinį, plėtojamą kompetencijomis grįstą ugdymo paradigmą. Pereinant prie kompetencijomis grįsto ugdymo turinio svarbu ne tik peržvelgti patį ugdymo procesą, bet ir atkreipti dėmesį į pasiekimų vertinimo kaitą. Lietuvoje nuo pat nepriklausomybės atkūrimo pradžios buvo akcentuojama mokinių veikla, visos jos formos, mokytojo ir mokinio bendradarbiavimas, kūrybinė sąveika, orientacija į savarankiškos, atsakingos asmenybės ir jos kūrybiškumo ugdymą. Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas taip pat pabrėžia būtinybę skatinti asmeninę ūgtį, ugdymo procese stiprinti formuojamąjį, ugdymuisi padedantį grįžtamąjį ryšį ir pagalbą teikiantį vertinimą.

Mokytojai - raktas į ateitį, o jauni žmonės yra mūsų šalies ateitis! Kiekvienai audiovizualinei pamokai skiriamos kelios dienos, mokiniams bus sudaroma atskira, laikina saugi individualios mokymo galimybės prieiga su specialiu slaptažodžiu.

Informacija

Kiekvienas filmas turi metodinę medžiagą. Organizatorius: Kauno pedagogų kvalifikacijos centras Trumpas aprašymas: Į gerosios patirties virtualią konsultaciją kviečiami bendrojo ugdymo mokyklų vadovai, pavaduotojai, įvairių dalykų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai. Be sukurtos filosofinės minties, kodėl labai svarbu būtent šiuo metu palaikyti kuo artimesnį ryšį su šeimomis, pagalbos mokiniui specialistai dalinsis konkrečiomis priemonėmis bei įrankiais, kurie ne tik individualios mokymo galimybės išlaikyti ryšį su mokiniais, bet dažai jį net sustiprina.

demonstracinė versija su galimybėmis kaip naudoti dvejetainių parinkčių analizę

Tema: Gerosios patirties virtuali konsultacija Organizatorius: Kauno pedagogų kvalifikacijos centras Trumpas aprašymas: Į gerosios patirties virtualią konsultaciją kviečiami bendrojo ugdymo mokyklų vadovai, pavaduotojai, įvairių dalykų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai.

Konsultacijos metu bus pristatyta Google for Education įrankių nauda nuotoliniam mokymui organizuoti bei atsakyta į kylančius klausimus besinaudojantiems šiais įrankiais.

Tyrimas „Individualių poreikių mokinių mokymosi motyvacija, socializacijos galimybės mokykloje“

Be standartinių įrankių tokių kaip Diskas, Dokumentai, Skaičiuoklės, Kalendorius pristatymo, plačiau bus kalbama apie virtualią klasę - Google Classroom, virtualią lentą - Google Jamboard ir kontaktines pamokas naudojant vaizdo skambučius per Google Meet.

Internetiniame seminare VDU Švietimo akademijos dėstytojai, ugdymo krypties studentai, alumnai pristatys konkrečią individualios mokymo galimybės programą, atsakys į moksleivių klausimus. Seminarai vyksta kiekvieną ketvirtadienį. Tema: Vertingos patirties sklaida. Mokytojas skatins tikybos mokytojus rasti tokias nuotolinio mokymo si galimybes, kurios ne tik leis vykdyti mokymo si procesą karantino metu, bet ir padės elektronines priemones taikyti ugdymo procese ateityje.

Profesinis mokymas per Užimtumo tarnybą

Pavadinimas: Nuotoliniai parengiamieji kursai abiturientams Organizatorius: Vytauto Didžiojo universitetas VDU Trumpas aprašymas: Vyks lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, biologijos, informatikos bei istorijos parengiamieji nuotoliniai kursai, kurie tęsis šešias savaites. Kursai vyks VDU nuotolinių studijų interaktyvioje platformoje, kurioje kiekvieną savaitę individualios mokymo galimybės gilinamasi į skirtingo dalyko specifiką.

Also 7 social pedagogues and 5 changed learning motivation teenagers, who work or attend different types of educational institutions. Questionnaire for teenagers consists of 25 questions that were aimed to reveal reasons for attending and skipping school; factors that influence learning motivation increase or decrease; possibilities of receiving help at school together with suggestions what to change in order to strengthen teenagers learning motivation. Also there were 19 interview questions for pedagogues prepared. What is more, 17 questions for changed learning motivation teenagers were formulated. These were meant to reveal reasons for facing difficulties at school, reasons for learning motivation increase and decrease, help methods, manners and forms, possibilities of individual help individualios mokymo galimybės.

Su abiturientais dirbs vieni geriausių savo sričių ekspertai, kurie pateiks gaires individualios mokymo galimybės ką svarbu atkreipti dėmesį ruošiantis brandos egzaminams bei siekiant geriausių rezultatų, taip pat pateiks užduočių sprendimo pavyzdžių ir atsakys į konsultacijų metu abiturientų užduodamus klausimus.

Konsultacijos abiturientams vyks penktadieniais bei šeštadieniais pagal grafiką.

Organizatorius

Į kiekvienos savaitės konsultacijas reikia užsiregistruoti atskirai. Artimiausia registracija į balandžio d.

Svarbiausi ūkio darbai gruodį

Informacijai dėl registracijos kreiptis: vdu vdu. Kiekvieną pirmadienį ir ketvirtadienį nuo iki val.

bitcoin kursas per mėnesį

Labiausiai atkreipiamas dėmesys į regionuose ar mažesniuose miesteliuose gyvenančius abiturientus, kurie neturi galimybių kreiptis pagalbos į korepetitorius.