Logotipų kūrimas

Globalus variantas

globalus variantas

Skirtingose programos dalyse gali pasitaikyti vienodai pavadintų kintamųjų kaip kad skirtingose šeimose būna vaikų tais pačiais vardais - jie tarpusavy nesimaišo, nes naudojami tik tos dalies viduje - lokaliai. O kai kurie kintamieji gali būti žinomi visoje programoje - globaliai kaip kokie visuomenės veikėjai ar pop. Tarkime, kad funkciją globalus variantas iškviesime globalus variantas programos, kurioje taip pat yra value kintamasis, tačiau naudojamas kitais tikslais.

Logotipų kūrimas

Nežinodami kaip Pitonas elgsis, galime svarstyti dvi galimybes: Arba Pitone yra du atskiri value kintamieji vienas funkcijoje "square", kitas - už jos ribų. Taigi, square grąžins 25, globalus variantas value reikšmė pagrindinėje programoje išliks Bus atspausdinama: 25 Arba visur yra tas pats kintamasis value. Funkcija square pakeičia value reikšmę, taigi programa atspausdins: 25 O kaip yra iš tikro? Matome, jog Pitonas veikia pagal pirmąjį variantą.

Besišypsantis ilgaamžis japonas tapo seniausiu Pasaulio vyru | klubstudentow.lt

Vykdant funkciją, Pitonas nepakeičia kintamųjų, esančių už jos ribų. Tai natūraliai apsaugo nuo netikėtų nesusipratimų pvz. Pasirinkimo užduotis: Vidus ir išorė Ką atspausdins ši programa?

Išorėje esantis globalus kintamasis x nebuvo pakeistas.

kriptovaliutų sosto perspektyva

Į kintamųjų galijimo sriį "variable scope" panaši sąvoka yra "namespace" vardų galiojimo sritis. Jos pagalba nurodoma, kad kintamasis yra iš konkrečios programos dalies -- iš kažkurio importuoto modulio. Pavyzdys Kaip iš funkcijos perskaityti globalų kintamajį? Pitonas kintamuosius peržiūri pagal tokią tvarką: visų pirma ieško lokalaus kintamojo, o po to -- globaliai galiojančio.

simbolinė ekonomika

Mūsų atveju programa rado favouriteTopping globalioje srityje. Aukščiau esantys pavyzdžiai su orderPizzas ir xReplace yra beveik identiški. Kodėl  xReplace kintamasis x yra globalus variantas, o orderPizzas atveju favouriteTopping - lieka globalus? Pitone galioja taisyklė: jei funkcijoje kintamajam priskiriama reikšmė, tai jis standartiškai padaromas lokaliu globalus variantas nebūtų konfliktų globalus variantas kitom programos dalimis.

Tai pati dažniausia priežastis klaidos: UnboundLocalError : daugiau apie tai [ 12 ] oficialioje Pitono dokumentacijoje.

Pranešimai šia tema

Funkcijos argumentai yra visada laikomi naujais lokaliais kintamaisiais. Tai pailiustruoja šis neveikiantis kodas jis bando kintamąjam globalus variantas priskirti reikšmę 0.

Situacija su kintamųjų galiojimo sritimi galima palyginti su gyventojų vieša ir privačia erdve: tai, kas vieša globalu - žinoma visiems, o kas privatu lokalu - nežinoma už namo globalus variantas. Tačiau, kartais patogu globalų kintamąjį pakeisti funkcijos viduje.

Įvertinę Jūsų veiklos specifiką, sukursime logotipą, kuris taps neatsiejama Jūsų įmonės įvaizdžio dalimi. Kuriate naują verslą?

Tai galima padaryti naudojant raktažodį global. Štai aukščiau buvusio xReplace modifikacija: nurodžius, kad kintamasis yra global'us, globalus variantas reikšmė pakeičiama iš "outer" į "inner": Kaip jau minėjome, norint panaudoti globalaus kintamojo reikšmę, nereikia naudoti global.

  • Martinas Lindstromas: Lokalus ar globalus? | Rinkos pulsas | VERSLAS | VERSLO NAUJIENOS
  • Logotipų kūrimas - Svetainių kūrimas - dizainas, maketavimas | Globalūs projektai
  • Pateikiama asmeninė informacija: vardas, pavardė, asmens kodas, el.
  • Emokymai: Visi dalykai