Account Options

Galimybės strategija. Post navigation

Turinys

  Jo tikslas — sukurti ilgalaikę VU įvairovės ir lygių galimybių strategiją ir įdiegti esmines jos nuostatas darbuotojų ir studentų atžvilgiu. Taigi universitetas siekia puoselėti įvairovę bei užtikrinti lygias galimybes visiems, nepaisant jų galimybės strategija, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, galimybės strategija, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos, šeiminės padėties, ketinimo turėti vaiką vaikų ar kitų diskriminacinių pagrindų.

  galimybės strategija

  Vilniaus universitete už lygių galimybių politikos priemonių formavimą atsakingas Centrinės administracijos Bendruomenės vystymo skyrius. Vienas iš šio skyriaus tikslų — universiteto bendruomenės narių lygių galimybių užtikrinimas. Įvairovė ir lygios galimybės Vilniaus universitete Strategija m.

  variantų menas dvejetainių opcijų analizės signalai

  Strategija m. Strategijos tikslas — Universitete kurti studijų ir darbo aplinką, kurioje yra puoselėjama individuali, socialinė ir kultūrų įvairovė ir užtikrinamos Universiteto bendruomenės narių lygios galimybės.

  VU įvairovės ir lygių galimybių metų strategijos dokumentą galite rasti čia.

  galimybės strategija