Galimybė yra mainų sutartis. Valstybinio turto mainų sutarties uždraudimas ir nauja valstybės turto atnaujinimo tvarka

Ginčo esmė Bylos šalių — gyvenamojo namo ir žemės sklypo bendraturčių — ginčas kilo dėl gyvenamojo namo, jo priklausinių dalies ir žemės sklypo mainų sutarties pripažinimo apsimestine, siekiant galimybė yra mainų sutartis pirkimo—pardavimo sutartį, ir galimybė yra mainų sutartis teisių bei pareigų perkėlimo ieškovams, t.

Studentas gali nurodyti tris prioriteto tvarka pasirinktus universitetus. Jei atrenkamas į pirmąjį, kiti du pasirinkimai nebesvarstomi. Jei nurodyti universitetai, motyvacija rašoma pirmajam universitetui. Atrankos rezultatai skelbiami per 10 darbo dienų elektroniniu paštu.

Ieškovai prašė: pripažinti apsimestine m. Ieškovai nurodė, kad ginčo namas Kaune duomenys neskelbtini buvo atsakovo G.

Valstybinio turto mainų sutarties uždraudimas ir nauja valstybės turto atnaujinimo tvarka

Ieškovų teigimu, kai ieškovė J. Anot ieškovų, atsakovų sudaryta mainų sutartis yra apsimestinis sandoris, sudarytas siekiant pridengti ginčo turto dalies pirkimo—pardavimo sutartį ir taip aplenkti ieškovus, t.

Ieškovai nurodė, kad nė vienam iš jų, t. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimo ir nutarties esmė Kauno miesto apylinkės teismas m.

Dėl atsakovų prašymo taikyti ieškinio senatį teismas nurodė, kad pagal byloje esančius faktinius duomenis ieškovai apie atsakovo sudarytus ginčo sandorius sužinojo  m. Dėl ieškovų reikalavimų teismas nurodė, kad jų argumentai apie mainų sandorio apsimestinį pobūdį grindžiami tik prielaidomis, nepatvirtinti įrodymais, ieškovai nenuginčijo šį sandorį sudariusių asmenų tikrosios valios; ta aplinkybė, kad mainų sutartimi buvo išmainyti nelygiaverčiai daiktai, nėra pagrindas laikyti šią sutartį apsimestine.

pasirinkimo sandoriai keičiasi, kokie yra pagrindiniai terminai

Teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, sprendė, kad mainų sutartis buvo sudaryta įstatymo nustatyta tvarka, joje išreikšta laisva abiejų šalių valia, įgyvendinti tikrieji sutarties šalių siekiai. Ieškovų argumentus, kad mainų sutartis nebuvo realiai įvykdyta, teismas atmetė kaip nepagrįstus ir nurodė, jog m.

kaip padaryti pasirinkimą

Dėl nurodytų motyvų ieškovų reikalavimą pripažinti m. Dėl ieškovų argumentų, kad nė vienam iš jų, kaip ginčo nekilnojamojo turto bendraturčių, nebuvo pranešta apie ketinimą perleisti bendrosios nuosavybės dalį ne bendraturčiui, teismas nurodė, jog kai vienas bendraturtis perleidžia bendrosios nuosavybės dalį ne bendraturčiui nekilnojamųjų daiktų mainų sutartimi, kitam bendraturčiui neatsiranda pirmenybės teisė įgyti perleidžiamą dalį, nes toks pirmenybės teisės taikymas prieštarautų mainų sutarties esmei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo m.

kaip užregistruoti prekybos centrą

Dėl ieškovų reikalavimo perkelti jiems pirkėjų teises ir pareigas pagal m. Dėl nurodytų motyvų ieškovų reikalavimą perkelti jiems pirkėjo teises ir pareigas pagal m. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija m.

Kolegija pažymėjo, kad mainų esmė — apsikeitimas daiktais. Sudarant mainų sutartį, sutampa sutarties šalių ketinimai perleisti turimą daiktą, įsigyjant kitą daiktą, kurį turi antroji sutarties šalis. Kai sudaroma mainų sutartis, paprastai sutaupoma laiko ir lėšų, užuot sudarius dvi pirkimo—pardavimo sutartis.

galimybė yra mainų sutartis

Kolegija nurodė, kad nagrinėjamu atveju mainyta nekilnojamasis daiktas gyvenamojo namo ir žemės sklypo galimybė yra mainų sutartis į kilnojamąjį daiktą automobilįt. Kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas pripažino pagrįstais atsakovo argumentus, kad ginčo turto mainų sandoris jam buvo naudingesnis, negu šio turto pardavimas, nes paveldėtos ginčo namo dalies prieš mainų sutarties sudarymą niekas nepirko.

Be to, atsakovo sprendimą įsigyti transporto priemonę lėmė susiklosčiusios aplinkybės: jis statėsi naują namą, todėl jam reikėjo automobilio statybinėms medžiagoms vežti.

Nuorodos kopijavimas

Kolegija pažymėjo, kad, bylos duomenimis, po ginčo mainų sandorio sudarymo atsakovas A. Kolegija konstatavo, kad kai yra nustatytos tokios bylos aplinkybės, pirmosios instancijos teismas padarė teisingą išvadą, jog neįrodytas ginčo mainų sutarties apsimestinis pobūdis.

Kolegija taip pat sprendė, kad kai byloje nustatyta, jog m.

galimybė yra mainų sutartis

Kasacinio skundo teisiniai argumentai Kasaciniu skundu ieškovai prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo m. Kasacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais: 1.

auto prekybos sistema kiek psy uždirbo pinigus

Teismai pažeidė CK 1. Pagal kasacinio teismo praktiką, vertinant tikrąją sandorio šalių valią jo sudarymo metu, reikia vertinti byloje esančių įrodymų visumą, o ne pavienes faktines aplinkybes, taip pat sandorių šalių elgesį tiek sudarant sandorį, tiek po jo sudarymo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo m.

Advokato padėjėja Reda Pilipaitė Tai ypač aktualu žinoti verslininkams, kurių veikla susijusi su nekilnojamojo turto projektų vystymu. Įtvirtinti valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo, ir disponavimo juo principai Minėtu TVNDĮ pakeitimu, kurio didžioji dalis nuostatų įsigaliojo dar m. Pastarasis principas susijęs mainų sutarties eliminavimu iš valstybės turto perleidimo sandorių sąrašo. Galimybės sudaryti valstybės turto mainų sutartį panaikinimas Siekiant minėtų principų įgyvendinimo buvo pripažinti negaliojančiais TVNDĮ 18 str. Priėmus pakeitimus dėl minėtų straipsnių negaliojimo, valstybės turto mainai įstatymais nebuvo tiesiogiai uždrausti, tačiau, atsižvelgiant į įtvirtintą viešosios teisės principą TVNDĮ str.

Apsimestinis sandoris yra toks, kuriame išreikšta valia neatitinka šalių tikrųjų ketinimų, nes juo yra dengiamas kitas sandoris, kurio teisinių pasekmių faktiškai siekė sandorio šalys. Konstatavus, kad sandoris yra apsimestinis, taikomos taisyklės to sandorio, kurį šalys turėjo galvoje CK 1.

Tam reikia išsiaiškinti tikruosius šalių ketinimus ir motyvus.

Šios aplinkybės aiškintinos atsižvelgiant į šalių tarpusavio ryšius, sutarties esmę ir tikslą. Nagrinėjamu atveju teismų išvada, kad atsakovų sudaryta mainų sutartis atitinka tikrąją jų valią, visiškai nepagrįsta ir prieštarauja teisingumo, protingumo, sąžiningumo principams.

Toks susitarimas savo esme atitinka ne mainus, o koncesiją, kuri gali būti suteikiama tik vykdant viešąjį konkursą. Pirmosios instancijos teismas Mainų sutartį pripažino negaliojančia, o apeliacinės instancijos teismas nurodė, kad nekilnojamojo turto mainų sutartis yra teisėta ir projektas gali būti tęsiamas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas dėl ginčijamos Mainų sutarties pirmiausia akcentavo, kad prokuroro ginčijamo sandorio dalis dėl apsikeitimo nekilnojamuoju turtu atitinka įstatyme CK 6.

Nuosekliai analizuojant atsakovų veiksmus mainų sutarties sudarymo metu ir po šios sutarties sudarymo, akivaizdu, kad jų tikslas buvo ne mainai, o pirkimas—pardavimas, t. Atsakovų nesąžiningumą ir mainų sandorio apsimestinumą patvirtina tokios aplinkybės: atsakovas G. Spręsdami dėl btc maišytuvas sandorio apsimestinio pobūdžio, teismai nevertino atsakovų nustatytų mainomų daiktų kainų realumo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo m.