Galimybė sutartyje yra. Ar skubiai perkant tam tikras prekes ar paslaugas epidemijos metu, reikia sumuoti pirkimų vertes?

Ginčo esmė Byloje kilo šalių ginčas dėl viešojo pirkimo sutarties sąlygų, nustatančių sutarties kainą, pakeitimo, pasikeitus padidėjus PVM tarifui. Nuomininkas už šia Sutartimi gaunamus laikinai valdyti ir naudotis 5 penkis Automobilius įsipareigoja sumokėti 5  ,61 Lt penkis milijonus aštuonis šimtus dvidešimt tūkstančių aštuonis šimtus keturiasdešimt litų 61 centą be PVM. Sutarties sudarymo metu PVM yra 18 proc.

PVM yra 6   Lt šeši milijonai aštuoni šimtai šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai penki šimtai devyniasdešimt du litai. Ieškovas nurodė, kad  m.

Kiekvienas atvejis yra individualus. Keitimai atliekami keičiami terminai, kiekiai, apimtys, kainos sutartyje ir arba VPĮ nustatyta tvarka, o sutarties nutraukimas turėtų būti taikomas tik išimtinais atvejais, kai neįmanoma išsaugoti sutarties. Sutarties keitimas vadovaujantis VPĮ 89 str. Įvertinkite pasirašytų sutarčių sąlygas: kokios sutarčių vykdymo ir keitimo sąlygos numatytos?

Sutarties sudarymo metu galiojo 18 proc. PVM tarifas. Nuo  m. Atsakovas, priėmęs ir apmokėjęs PVM sąskaitas—faktūras, kuriose buvo nurodytas 19 proc. PVM tarifas, vėliau, tarifui padidėjus iki 21 proc.

Ieškovo teigimu, padidintas PVM mokestis grįš į valstybės biudžetą, todėl jo mokėjimo naštos perkėlimas ieškovui laikytinas nesąžiningu atsakovo elgesiu. Ieškovas galimybė sutartyje yra tuo, kad Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnyje numatyta galimybė pakeisti sutarties sąlygas, turint Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą. Ieškovas taip pat nurodė, kad, siekdamas vykdyti su atsakovu sudarytą nuomos sutartį, jis sudarė su banku kredito sutartį; per visą sutarties laikotarpį nepakeitus PVM tarifo sutarties vykdymas jam pabrangtų  ,69 Lt.

Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimo ir nutarties esmė Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas  m.

  • Uždirbkite pinigų iš dvejetainių opcionų pagal signalus
  • Bylos 89 straipsnis.
  • Pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties keitimas jų galiojimo laikotarpiu.
  • Dvejetainių mokymų galimybės rostove
  • Eterio algoritmas
  • Žvakidžių turbo variantai

Teismas nustatė, kad  m. Kadangi atsakovas yra biudžetinė įstaiga, atitinkanti Viešųjų pirkimų įstatymo toliau — ir VPĮ 4 straipsnio 1 dalies 2 punkte ir galimybė sutartyje yra nustatytus perkančiosios organizacijos kriterijus, tai visi jo prekių bei paslaugų pirkimai gali būti vykdomi tik VPĮ nustatyta tvarka pagal viešojo pirkimo procedūrą.

Šalių nuomos sutartis sudaryta laikantis Parinktys gyva diagrama ir CK reikalavimų, nepripažinta niekine ar negaliojančia, todėl turi būti vykdoma.

galimybė sutartyje yra

Teismas nurodė, kad galiojančios redakcijos VPĮ 18 straipsnio 8 dalyje įtvirtintas imperatyvas, jog sutarties sąlygos jos galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti šio įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai, ir kai tokiems sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

Sutarties sudarymo metu galiojusios redakcijos VPĮ nebuvo numatyta galimybės keisti viešųjų pirkimų procedūrų metu sudarytos sutarties sąlygų. Šalių nuomos sutarties 45 punkte nustatyta, kad sutarties sąlygos negali būti keičiamos jos galiojimo laikotarpiu, išskyrus teisės aktų nustatytas išimtis. Teismas atmetė kaip nepagrįstus ieškovo teiginius, kad atsakovas, apmokėdamas sąskaitas—faktūras, kuriose buvo nurodyta didesnė PVM suma, demonstracinės sąskaitos koncepcija veiksmais pritarė sutarties kainos pakeitimui; nurodė, kad be galimybė sutartyje yra pirkimo procedūros pakeitus sutartyje nustatytą paslaugų kainą, būtų pažeisti lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principai, imperatyviosios VPĮ nuostatos bei nuomos sutarties sąlygos, draudžiančios jas pakeisti.

Teismas nustatė, kad nuomos sutartimi galimybė sutartyje yra galutinai sutarė dėl kainos, įskaitant PVM.

Ko iš tikrųjų siekia Europos Sąjunga? 2017-07-04

Ieškovas, kaip rūpestinga šalis, dalyvaudama paslaugų teikimo viešųjų pirkimų procedūroje, turėjo įvertinti savo galimybes teikti nuomos paslaugas bei šių paslaugų kaštus ir suvokti, kad teikiamų paslaugų įkainiai negali būti keičiami jokiais kitais būdais, nei nustatyta VPĮ.

Byloje išvadą teikiančios Viešųjų pirkimų tarnybos atstovas patvirtino, kad atsakovas nesikreipė į juos dėl sutarties sąlygų pakeitimo; nurodė, kad šiuo atveju negali pateikti išvados, nes turi būti atsižvelgiama ir į atsakovo finansinius pajėgumus bei į tai, jog viešųjų pirkimų ir nuomos sutarties sudarymo metu galiojusios redakcijos VPĮ nebuvo numatyta galimybės keisti sudarytos sutarties sąlygas.

Teismas konstatavo, kad, nesant įstatyme ir sutartyje nustatytos galimybės pakeisti nuomos sutarties sąlygas, atitinkamas ieškinio reikalavimas atmestinas kaip nepagrįstas; tais pačiais motyvais atmestinas ir ieškovo reikalavimas priteisti skolą, kildinamas iš padidintos nuomos kainos.

Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, apeliacine galimybė sutartyje yra išnagrinėjusi bylą pagal ieškovo apeliacinį galimybė sutartyje yra,  m. Teisėjų kolegija nurodė, kad šalių nuomos sutartyje nustatyta fiksuota kaina VPĮ 18 straipsnio 6 dalies 3 punktas ; dėl to šalių ginčo nekilo. Pagal VPĮ 18 straipsnio 3 dalį, sudarant pirkimo sutartį, joje negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina, derybų protokole ar po derybų pateiktame galutiniame pasiūlyme užfiksuota galutinė derybų kaina ir pirkimo dokumentuose bei pasiūlyme nustatytos pirkimo sąlygos.

Šalių nuomos sutarties sudarymo metu PVM tarifas buvo 18 proc. Nuomos sutarties 2 punkte nustatyta, kad nuomininkas už šia sutartimi gaunamus laikinai valdyti ir naudotis 5 automobilius įsipareigoja sumokėti 6   Lt su PVM; PVM sudaro 1  ,39 Lt. Teisėjų kolegija sprendė, kad sutartyje kaina apibrėžta kaip suma su PVM, ir tai yra visa suma, mokama už nuomos paslaugas. Ieškovui buvo žinoma Atviro konkurso sąlygų aprašo Teisėjų kolegija konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai ex officio pripažino niekine šalių nuomos sutarties 45 punkto sąlygą, kurioje numatytas sutarties sąlygų keitimas pagal teisės aktų nustatytas išimtis, nes sutarties sudarymo metu galiojusios redakcijos VPĮ buvo draudžiama keisti sutarties sąlygas ir nenustatyta jokių šio draudimo išimčių; CK nustatytas sutarties keitimo institutas šiuo atveju netaikytinas.

Teisėjų kolegija pažymėjo, kad ieškovas, pasirašydamas sutartį, kurioje nenumatyta galimybės perskaičiuoti kainą, prisiėmė riziką dėl kainos pokyčių. Mokesčių teisės normų pasikeitimas dėl tarifų dydžio nesudaro teisinio pagrindo modifikuoti viešojo pirkimo būdu sudarytą sutartį, nes tai draudžia viešuosius pirkimus reglamentuojančios imperatyviosios teisės normos. Sutarties kaina yra viena iš pagrindinių sutarties sąlygų, todėl ieškovas, kaip juridinis asmuo ir kvalifikuotas viešųjų pirkimų teisinių santykių dalyvis, būdamas apdairus bei atsakingas, turi suvokti, kad, pakeitus viešojo pirkimo sutarties bendrą kainą su PVM didėjimo linkme, sudaryta viešojo pirkimo sutartis turi būti nutraukiama ir vykdomos naujos viešojo pirkimo procedūros.

Teisėjų kolegija pažymėjo, kad ieškovas, kaip tiekėjas, negali jam tenkančios rizikos perkelti perkančiajai organizacijai, nes sutartis, sudaryta viešojo galimybė sutartyje yra procedūros būdu, negali būti keičiama kitokia tvarka, kaip tik laikantis VPĮ nustatytų procedūrų Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos  m.

Teisėjų kolegija pažymėjo, kad ieškovas, manydamas, jog jo interesų netenkina viešojo pirkimo sutarties bendra kaina, turi teisę nutraukti sutartį joje nustatyta tvarka. Teisėjų kolegija nurodė, kad, ieškovui PVM sąskaitose—faktūrose vienašališkai pritaikius padidėjusį PVM tarifą, iš esmės padidėjo galutinė sutarties kaina, taip pažeidžiant VPĮ 18 straipsnio 6 dalies 11 punkto nuostatas, sutarties 1, 2 ir 45 punktus.

Dėl Covid viruso pandemijos ir Lietuvoje paskelbto karantino perkančiosios organizacijos ir tiekėjai gali susidurti su sunkumais vykdant viešojo pirkimo sutartis. Pavyzdžiui, negalėjimu sutarties vykdyti joje numatyta tvarka ar terminais.

Tokiomis aplinkybėmis atsakovas turėjo teisę išskaičiuoti permokėtas sumas iš m. PVM sąskaita—faktūra yra dokumentas, kuriuo įforminamas galimybė sutartyje yra ar paslaugų tiekimas bei mokėtojų investavimo platforma mokėjimas Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2 straipsnio 30 dalis ; tai nesudaro teisinio pagrindo vertinti ją kaip sutarties sąlygų pakeitimo dokumentą.

Aplinkybė, kad atsakovas priėmė sąskaitas—faktūras, kuriose buvo nurodytas didesnis nei sutartyje PVM tarifas, nesudaro teisinio pagrindo konstatuoti, jog jis konkliudentiniais veiksmais pritarė sutarties sąlygos, nustatančios kainą, pakeitimui.

Kasacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais: 1. Teismų argumentai, kad kasatorius, kaip rūpestingas asmuo ir profesionalas, privalėjo iš anksto apskaičiuoti ir tinkamai įvertinti dalyvavimo viešajame pirkime riziką, atmestinas kaip nepagrįstas ir prieštaraujantis faktinėms aplinkybėms. PVM tarifas galiojo daugiau kaip šešiolika metų, todėl kasatorius, sudarydamas nuomos sutartį, turėjo pagrįstų ir teisėtų lūkesčių, kad galimybė sutartyje yra yra pastovus ir nekintamas. PVM tarifas buvo pakeistas netikėtai, jo keitimo niekas iš anksto neprognozavo ir joks asmuo negalėjo protingai to tikėtis.

Viešieji pirkimai ir sutarties keitimo galimybės COVID pandemijos metu | Triniti Lithuania

Iki tol buvęs pastovus PVM tarifas sudarė pagrindą kasatoriui tinkamai įvertinti visas aplinkybes ir pagal jas prisiimti sutartinius įsipareigojimus. PVM yra vartojimo galimybė sutartyje yra, kurį moka galutinis prekės ir ar paslaugos įgijėjas, jam ir turi būti perkeliama padidėjusio PVM mokestinė našta.

Tokią išvadą patvirtina ir įstatymų leidėjo veiksmai po PVM tarifo padidinimo buvo atitinkamai pakeistas VPĮ, o šio pagrindu — ir įstatymų įgyvendinamieji aktai, leidžiantys dėl padidėjusio PVM atitinkamai keisti viešųjų pirkimų procedūros metu sudarytas sutartistaip pat Viešųjų pirkimų tarnybos atstovo paaiškinimai teisme jis paaiškino, olimpinė prekyba demonstracinėje sąskaitoje perkančiajai organizacijai kreipiantis visada duodamas sutikimas keisti viešųjų pirkimų procedūros metu sudarytą sutartį, jeigu sutarties keitimas grindžiamas būtent PVM tarifo pasikeitimu.

Teismai sprendė, kad šalių nuomos sutartis negali būti pakeista, nes tokios galimybės nebuvo numatyta tuo galimybė sutartyje yra galiojusios redakcijos VPĮ. Toks argumentas, atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu galiojančios redakcijos VPĮ galimybė pakeisti sutarties sąlygas jau yra nustatyta, vertintinas kaip sudarantis pagrindą priimti skirtingus sprendimus dėl tokių pačių aplinkybių t.

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad įstatymas, pagerinantis subjektų padėtį, turi grįžtamąją galią Konstitucinio Teismo  m. Tiek ieškinio, tiek kasacinio skundo pateikimo metu galiojančios redakcijos VPĮ ir kituose teisės aktuose leidžiama keisti viešųjų pirkimų procedūros metu sudarytą sutartį pasikeitus PVM.

Priešingas situacijos interpretavimas laikytinas nesąžiningu kasatoriaus atžvilgiu, neteisėtu bei prieštaraujančiu įstatymų leidėjo valiai, kuris, kaip nurodyta, pakeitė ne tik PVM tarifą, bet ir kitus teisės aktus, suteikiančius galimybę dėl PVM tarifo pasikeitimo keisti viešojo pirkimo sutartį.

galimybė sutartyje yra dvejetainių opcionų strategijų įvertinimas

Teismai nevertino aplinkybės, kad nuomos sutartyje kaina nurodyta galimybė sutartyje yra be PVM, t. Kasatoriaus ekonominė nauda sudarius sutartį susideda tik iš kopėčių nuomos paslaugų kainos be PVM.

Būtent vadovaudamasis šia kaina ieškovas, teikdamas pasiūlymą atsakovui, apskaičiavo viso pasiūlymo vertę ir sudarė kitus galimybė sutartyje yra sandorius, susijusius su kopėčių įsigijimu bei įsigijimo finansavimu. Teismai, motyvuodami negalimumą keisti sutartį tuo, kad negalima keisti sutarties kainos, iš tikrųjų būtent kainą ir keičia, nes ieškovas privalo sumokėti valstybei ne sutartyje nurodytą 18 proc.

PVM, t.

Sekti Klausiate. Ar skubiai perkant tam tikras prekes ar paslaugas epidemijos metu, reikia sumuoti pirkimų vertes? Skaičiuojant tokių prekių ar paslaugų pirkimo vertę, vertinama, ar dėl jų numatoma sudaryti pirkimo sutartis yra reguliaraus ar nereguliaraus pobūdžio bei ar yra numatyta to paties tipo pirkimo sutarties atnaujinimo galimybė.

Teismai atsisakymą pakeisti šalių sutarties sąlygas nepagrįstai argumentavo tuo, kad taip būtų neracionaliai naudojamos valstybės biudžeto lėšos. Kasatoriui už kopėčių nuomą tiesiogiai moka Finansų ministerija, o PVM kasatorius kiekvieną mėnesį sumoka į valstybės biudžetą, t.

Taigi pakeitus sutartį racionalaus valstybės lėšų naudojimo principas nebūtų pažeistas, o šalys būtų grąžinamos į teisinę padėtį, buvusią sudarius sutartį iki PVM tarifo pakeitimo. Apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai rėmėsi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos  m.

Ši nutartis nėra daugumos kasacinio teismo teisėjų aprobuota ir paskelbta teismų praktikos biuletenyje. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas  m. Teismai šiuo išaiškinimu nesivadovavo. Akivaizdu, kad, pakeitus šalių nuomos sutarties sąlygas, kasatorius negaus jokios papildomos ekonominės naudos, o atsakovas ar valstybė, kuriai jis atstovauja santykiuose su kasatoriumi, nepatirs jokių galimybė sutartyje yra piniginių išlaidų.

Situacija, kai viena sutarties šalių valstybė turi daugiau teisių bei galių daryti įtaką kitai sutarties šaliai ir vienašališkai savo nuožiūra didinti jos sutartines prievoles, civilinėje teisėje neleistina, nes prieštarauja pagrindiniams civilinės teisės principams, įtvirtintiems CK 1.

Kasatorius neturi jokios galimybės atsisakyti mokėti valstybei padidėjusį PVM remdamasis tuo PVM tarifu, kuris nurodytas nuomos sutartyje.

VPT rekomendacijos dėl sutarčių terminų keitimo galimybių (papildyta) – Teisė profesionaliai

Dėl to būtų teisinga, protinga ir sąžininga atitinkamai pakeisti viešojo pirkimo sutartį ir kasatoriaus valstybei sumokėtą PVM skirtumą priteisti iš atsakovo. Priešingu atveju šalių pusiausvyra nebus išlaikyta.

Valstybė, per atsakovą veikdama sutartiniuose santykiuose su galimybė sutartyje yra, negali turėti pranašumų, juolab vienašališkai didinti kasatoriaus prievoles. Kasatorius pripažintinas silpnesniąja sutarties šalimi, todėl jo interesai turi būti ginami remiantis sąžiningumo, teisingumo ir protingumo principais.

Apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad kasatorius gali apginti savo teises galimybė sutartyje yra nuomos sutartį. Sudarydamas nuomos sutartį, kasatorius įsipareigojo ją vykdyti; tam iš kredito įstaigos pasiskolino beveik 3 milijonus litų, už kuriuos įsigijo atsakovui nuomojamą turtą.

Taigi nutraukęs sutartį kasatorius ne tik pažeistų savo įsipareigojimus atsakovui, bet ir patirtų didelių nuostolių dėl neišmokėto kredito grąžinimo bei specialiosios technikos realizavimo. Teismai nepagrįstai galimybė sutartyje yra, kad ginčas, kilęs iš viešojo pirkimo santykių, gali būti sprendžiamas tik pagal VPĮ normas, todėl netaikė CK 6.

VPĮ 7 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad viešasis pirkimas pasibaigia pasirašius viešojo pirkimo sutartį. Sutarties vykdymas toliau reglamentuojamas CK normų.

Nagrinėjamu atveju yra visos CK 6. Ši sąlyga neprieštarauja jokiai teisės normai, priešingai, ji nukreipia į įstatymus.

Be to, šalys, sudarydamos nuomos sutartį, turėjo teisėtų lūkesčių, kad sutarties nuostatos yra nekintamos, joms gali turėti įtakos tik naujai priimtų įstatymų reikalavimai, bet ne kiti asmenys. Atsakovas neturi jokio teisinio pagrindo vienašališkai už metus jau ieškovui sumokėtomis sumomis užskaityti dalį nuomos kainos ir taip neteisėtai sumažinti kopėčių nuomos kainą.

Pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 89 straipsnio 1 dalį ir 90 straipsnio 1 dalį kasatorius, kaip PVM mokėtojas, pateikdamas atsakovui PVM sąskaitą—faktūrą už kopėčių nuomą, turėjo pareigą apskaičiuoti ir privalėjo sąskaitoje nurodyti sąskaitos išrašymo metu galiojantį, o ne nuomos sutartyje nurodytą PVM tarifą. Atsakovas priėmė iš kasatoriaus PVM sąskaitas—faktūras, kuriose buvo nurodytas didesnis nei sutartyje PVM tarifas, ir nereiškė jokių pretenzijų.

Tai patvirtina, kad atsakovui atsirado prievolė sumokėti cheremushkino kalvystės variantai už nuomą visas sąskaitose nurodytas sumas, nes kasatorius, kaip PVM mokėtojas, už atsakovą, kaip paslaugos gavėją, jau sumokėjo PVM valstybei ir galimybė sutartyje yra teisę reikalauti šių sumų iš atsakovo. Kadangi kasatorius iki ieškinio pateikimo teisėtai gavo iš atsakovo 1  ,35 Lt tarp jų ir atsakovo vienašališkai kitiems mokėjimo mėnesiams užskaitomą 22 ,73 Lttai atsakovo kasatoriui mokėtinų sumų už vėlesnį laikotarpį sumažinimas 22 ,73 Lt pripažintinas neteisėtu.

  1. Ar yra kokių nors dvejetainių variantų robotų
  2. Pro 1, Viešųjų pirkimų tarnyba toliau — Tarnyba yra paskelbusi Rekomendacijas dėl sutarčių terminų keitimo galimybiųtačiau sulaukia ir kitų klausimų klausimų dėl viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių vykdymo, keitimo ir ar nutraukimo, sankcijų tiekėjams taikymo esant paskelbtai ekstremaliai situacijai dėl koronaviruso COVID plitimo grėsmės.
  3. Rekomendacijos dėl sutarčių terminų keitimo galimybių | Viešųjų pirkimų tarnyba

Atsiliepimu į kasacinį skundą atsakovas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos prašo skundą atmesti, o teismų sprendimą bei nutartį palikti nepakeistus; nurodo tokius nesutikimo su kasaciniu skundu argumentus: 1. Šalių nuomos sutarties sudarymo metu galiojusios redakcijos VPĮ 18 straipsnio 6 dalies 11 punkte buvo nustatyta, kad pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos.

Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo galimybė sutartyje yra apsauga, todėl VPĮ nuostatos aiškintinos ir taikytinos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas. Viešojo pirkimo sutarties keitimo draudimas be jokių išlygų buvo nustatytas VPĮ 18 straipsnio 6 dalies 11 punkte. Tai reiškia, kad šiai sutarčiai negali būti taikomas CK sutarties keitimo institutas. Kasatorius nepagrįstai teigia, kad pirkimas baigiasi, kai sudaroma viešojo pirkimo sutartis, todėl sutarties vykdymo metu gali būti taikomos CK 6.

Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad VPĮ imperatyviosios normos tiekėją ir perkančiąją organizaciją saisto ir po sutarties sudarymo. VPĮ reglamentuoja tam tikrus sutarties šalių santykių teisinius aspektus, kurie išeina už viešojo pirkimo procedūrų.

VPT rekomendacijos dėl sutarčių terminų keitimo galimybių (papildyta)

Nors pagal VPĮ 7 straipsnio 2 dalies 1 punktą, sudarius viešojo pirkimo sutartį, pirkimas pasibaigia, tačiau ne perkančiosios organizacijos ir tiekėjo viešojo pirkimo teisiniai santykiai Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų galimybė sutartyje yra  m. Panevėžio miesto savivaldybės administracija, bylos Nr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija  m. Jeigu VPĮ 18 straipsnio 3 dalies nuostata, draudžianti keisti pirkimo sąlygas, būtų aiškinama kaip reiškianti perkančiosios organizacijos ir pirkimą laimėjusio tiekėjo veiksmų ribojimą tik viešojo pirkimo sutarties sudarymo metu, tokia praktika sutarties šalims leistų piktnaudžiauti keičiant viešojo pirkimo sutarties nuostatas po jos sudarymo, taip būtų pažeisti kitų konkurso dalyvių interesai ir viešųjų pirkimų tiekėjų lygiateisiškumo bei skaidrumo principai.

" + $(this).html() + "

Dėl šių priežasčių VPĮ įtvirtinta sutarties laisvės principo išimtis. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas yra nurodęs, kad kaina — svarbi viešojo pirkimo sutarties sąlyga. Jos pakeitimas sutarties galiojimo metu, jeigu tam nėra aiškaus leidimo pirminės sutarties sąlygose, gali pažeisti skaidrumo ir vienodo požiūrio į dalyvius principus Teisingumo Teismo m.

Teismas turi pareigą savo iniciatyva tikrinti, ar sutarties nuostata, iš kurios kildinamas ieškovo reikalavimas, yra teisėta ir pagrįsta, ar nepažeidžia imperatyviųjų įstatymo nuostatų. Sutarties sudarymo metu galiojusios redakcijos VPĮ buvo numatytas besąlygiškas draudimas keisti sutarties sąlygas. Atvirojo konkurso sąlygų aprašo Kasatoriui ši sąlyga buvo žinoma, jis jos neginčijo, o pateikdamas pasiūlymą patvirtino, kad su galimybė sutartyje yra sutinka.

Taigi teismas pagrįstai konstatavo, kad kasatorius prisiėmė aplinkybių pasikeitimo šiuo atveju — PVM padidėjimo riziką. Dėl to nėra pagrindo taikyti CK 6. Konstatavus sutarties keitimo negalimumą, nėra tikslinga aiškintis ir teismai galimybė sutartyje yra nenagrinėjo, ar dėl tokio pakeitimo nebus pažeista ekonominė sutarties pusiausvyra, galimybė sutartyje yra nurodyta Europos Sąjungos Teisingumo Teismo  m.

Taigi kasatoriaus teiginiai, kad, teismui pakeitus sutarties sąlygas ir priteisus iš atsakovo galimybė sutartyje yra skolos sumą, jis negaus jokios papildomos ekonominės naudos, yra teisiškai nereikšmingi. VPĮ tik nuo  m. Pagal CK 6. Kasatorius nepagrįstai teigia, kad VPĮ 18 straipsnio 8 dalies redakcija, įsigaliojusi nuo  m. Tokie įstatymo pakeitimai neturi įtakos sutarčiai, nes įstatymas negalioja atgaline tvarka. Be to, vėlesnis vykdomos galimybė sutartyje yra pakeitimas, nustatant galimybę perskaičiuoti kainą pasikeitus PVM, pažeistų VPĮ 3 straipsnyje įtvirtintus lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus.

Svarbu ir tai, kad naujoje VPĮ 18 straipsnio 8 dalies redakcijoje nustatyta perkančiosios organizacijos teisė bet ne pareiga kreiptis į Viešųjų pirkimų tarnybą su prašymu leisti pakeisti sudarytos sutarties sąlygas.

Teismui pakeitus sutartyje nurodytą kainą, atsakovas būtų priverstas prisiimti įsipareigojimus, kurių negali įvykdyti; tai iš esmės prieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams bei pažeistų civilinių santykių subjektų lygiateisiškumo, teisinio apibrėžtumo, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių principus, galimybė sutartyje yra atsakovas, sudarydamas su kasatoriumi nuomos sutartį, pagrįstai tikėjosi gauti nuomos paslaugas penkerius metus mokėdamas fiksuotą nuomos mokestį.

Kasatorius nepagrįstai teigia, kad jam uždedama prievolė sumokėti padidėjusį PVM. Šalių sutartiniuose santykiuose būtent kasatorius yra prekių ar paslaugų teikėjas ir jis turi įstatyme nustatytą prievolę apskaičiuoti bei sumokėti PVM įstatymo nustatyta tvarka.

bitcoin dominavimas

Šios mokestinės prievolės perkėlimas atsakovui prieštarautų ne tik Pridėtinės vertės mokesčio įstatymui, bet ir viešųjų pirkimų tikslui — sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai reikalingų prekių racionaliai naudojant tam skirtas lėšas VPĮ 3 straipsnio 2 dalis.

Kasatorius, kaip PVM mokėtojas, išrašydamas sąskaitą—faktūrą, privalėjo nurodyti tą dieną galiojantį PVM tarifą, tačiau pirkimo sutarties kaina su mokesčiais nekeičiama, nes sutartyje nenumatyta perskaičiuoti sutarties kainos. Kasatoriui vienašališkai pritaikius padidėjusį PVM tarifą, iš esmės padidėja galutinė sutarties kaina ir pažeidžiami VPĮ 18 straipsnio 6 dalies 11 punktas bei šalių sutarties 1, 2, 45 punktai.

Tokiomis aplinkybėmis atsakovas pagrįstai ir teisėtai, remdamasis CK 6. Kasatoriaus teiginys, kad atsakovas konkliudentiniais veiksmais pritarė nuomos kainos padidėjimui, atmestinas kaip nepagrįstas.

kaip užsidirbti pinigų sėdint biure dvejetainiai variantai draonas

PVM sąskaita—faktūra negali būti traktuojama kaip sutartį pakeičiantis dokumentas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos  m. Be to, kasatoriui yra žinoma, kad VPĮ nustatyta specifinė viešojo pirkimo sutarčių galimybė sutartyje yra procedūra, pagal kurią sutarčiai pakeisti būtina gauti Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą. Atsakovo suklydimas priimant ir apmokant sąskaitas—faktūras negali būti kasatoriaus nepagrįsto praturtėjimo teisinis pagrindas.

Taigi kasatoriaus teiginys, kad atsakovas, priėmęs sąskaitas—faktūras, kuriose buvo nurodytas didesnis nei sutartyje PVM tarifas, įgijo prievolę mokėti padidintas mėnesinio nuomos mokesčio sumas, yra nepagrįstas.