Aukso amžius. Lietuvoje jau dvejus metus yra galimybė indeksuoti darbuotojų atlyginimus - LRT

Galimybė indeksuoti kas tai yra. Aukso amžius. Lietuvoje jau dvejus metus yra galimybė indeksuoti darbuotojų atlyginimus

galimybė indeksuoti kas tai yra diagrama, kaip skaityti dvejetainėse opcijose

Exel ir dvejetainiai variantai duomenimis nustatyta, kad antstolė Birutė Galimybė indeksuoti kas tai yra užvedė vykdomąją bylą Nr. Išieškotoja V. Antstolė priėmė patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti Nr.

Susiję įrašai

S, raginimą įvykdyti sprendimą Nr. S ir vykdymo išlaidų apskaičiavimą Nr. Šių dokumentų pagrindu antstolė Birutė Čereškienė ragino M.

''Mažiau yra daugiau": Kodėl Vaivą Rykštaitę persekioja ekologinė neviltis?

Nagrinėjamu atveju matyti, jog vykdomoji byla užvesta galimybė indeksuoti kas tai yra to, kad M. Pareiškėjas, teikdamas skundą dėl antstolio veiksmų, nesutiko su nurodyta išlaikymo skola, susidariusią dėl indeksacijos, teigdamas, jog turi būti taikomas 5 metų ieškinio senaties terminas, kuris prasidėjo nuoir indeksavimą taikyti už - metus, iš jų indeksavimo netaikant už metus.

Aukso amžius. Lietuvoje jau dvejus metus yra galimybė indeksuoti darbuotojų atlyginimus - LRT

Ginčo dėl to, kad pareiškėjas M. Ginčas šioje byloje kilo dėl to, ar nagrinėjamu atveju turi būti taikytinas sutrumpintas 5 metų ieškinio senaties terminas. CK  3. Viena iš jo įgyvendinimo užtikrinimo priemonių reglamentuojama CK  3.

galimybė indeksuoti kas tai yra

Lietuvos Respublikos Vyriausybės m. Pagal Aprašo 8 punktą periodines išmokas indeksuoja teismo sprendimą, kuriuo priteistas išlaikymas ar žalos atlyginimas periodinėmis išmokomis, vykdantis antstolis, kai priteistas išlaikymas ar atlyginama žala išieškoma darant išskaitas iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų pajamų, indeksavimą privalo atlikti išskaitas darantis asmuo.

rūšių užsidirbti pinigų

Skolininkas, mokantis periodines išmokas savo noru, privalo pats indeksuoti periodines išmokas; jeigu skolininkas nevykdo pareigos indeksuoti periodines išmokas, teismo sprendimas, kuriuo priteistas išlaikymas ar žalos atlyginimas galimybė indeksuoti kas tai yra išmokomis, gali būti pateikiamas vykdyti antstoliui 9 punktas.

Paminėtu Vyriausybės nutarimu nustatyti subjektai, atliekantys techninę funkciją — priteistų periodinių išmokų indeksaciją, taip pat pareiga periodines išmokas privalančiam mokėti ir savo noru mokančiam asmeniui jas indeksuoti savarankiškai, priešingu atveju nustatyta, kad teismo sprendimas, kuriuo priteistas išlaikymas periodinėmis išmokomis, gali būti pateikiamas vykdyti antstoliui.

Praktikos sritys

Pagal Vyriausybės nustatytą tvarką periodinės išmokos indeksuojamos tada, kai vartotojų kainų indeksas VKI yra ir daugiau. Todėl privaloma indeksuoti išmokas, kurios turėjo būti mokamos nuo m.

Moterys dažnai teiraujasi, kaip elgtis, jeigu vaikų tėvas neindeksuoja periodinių išmokų ir atsisako tai daryti.

Visi vartotojų kainų indeksai skelbiami Oficialiosios statistikos portale. Nurodytas teisinis reglamentavimas įpareigoja asmenį, mokantį išlaikymą periodinėmis išmokomis, pačiam indeksuoti periodines išmokas ir sumokėti visą teismo sprendimu priteistą ir indeksuotą sumą.

Naujienos - ILAW

Nagrinėjamu atveju matyti, kad vykdomoji byla užvesta dėl to, kad M. Neindeksavus mokėtino išlaikymo, remiantis minėto Aprašo 9 punktu, teismo sprendimas, galimybė indeksuoti kas tai yra priteistas išlaikymas nepilnametei V. Teismas sutinka, kad antstolė turėjo teisę taikyti indeksavimą, tačiau skaičiuojant indeksavimą privalėjo būti atsižvelgiama į terminus, per kuriuos vykdomieji dokumentai pateikiami vykdyti.

Pažymėtina, jog vykdomieji raštai pagal teismo sprendimus gali būti pateikti vykdyti per penkerius metus nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo CPK straipsnio 2 dalis.

aion kriptovaliuta

Jeigu pagal teismo sprendimą išieškomos periodinės išmokos, tai vykdomieji dokumentai galioja per visą laikotarpį, kuriam priteistos išmokos, o šio straipsnio 2 dalyje nustatytas terminas prasideda nuo kiekvienos išmokos termino pasibaigimo dienos CPK straipsnio 4 dalis.

Aptarto teisinio reglamentavimo analizės pagrindu konstatuotina, kad reikalavimams dėl periodiškai mokamo išlaikymo indeksavimo turi būti taikomas penkerių metų terminas.

Finansų vadovo pavaduotojas (-a)

Šiuo atveju vykdomasis raštas buvo pateiktas vykdyti m. Tokią praktiką formuoja ir aukštesnės instancijos teismai pvz.

Klaipėdos apygardos teismo nutartis, civ.

Tik, aišku, daryti tai atsargiai, sakyčiau, selektyviu būdu.

Esant nurodytoms aplinkybėms, konstatuotina, kad antstolė neteisingai taikė terminų, per kuriuos vykdomieji dokumentai pateikiami vykdyti, reglamentuojančias teisės normas, todėl yra pagrindas tenkinti pareiškėjo skundą ir įpareigoti antstolę perskaičiuoti indeksacijos sumą už paskutiniuosius penkerius metus iki vykdomojo rašto pateikimo vykdyti dienos, t.

CPK straipsnio 1 dalis, straipsnio 1 dalies 2 punktas.

Aukso amžius. Lietuvoje jau dvejus metus yra galimybė indeksuoti darbuotojų atlyginimus

Atskirai pažymėtina, kad nors metais mokėtinos periodinės išmokos jau neindeksuojamos, šis terminas laikotarpis neturi būti eliminuojamas iš nustatyto paskutiniųjų penkerių metų laikotarpio ir periodinių išmokų sumos už šį laikotarpį turi būti skaičiuojamos atsižvelgiant į paskutinę indeksuotą išmokos sumą.

Atkreiptinas dėmesys į tai, jog užvestoje vykdymo byloje antstolė pati neatliko jokio periodinių išmokų indeksavimo - ,04 Eur dydžio prekyba baigėsi skolą, susidariusią dėl indeksacijos nemokėjimo antstolei nurodė savo prašyme dėl vykdomojo dokumento pateikimo ir vykdymo išlaidų apmokėjimo išieškotoja V.

Taigi, ir dėl šios priežasties yra pagrindas įpareigoti antstolę perskaičiuoti periodinių išlaidų indeksacijos sumą, atliekant aritmetinį indeksavimo skaičiavimą bei naujai pateikti indeksavimo apskaičiavimą. Kadangi vykdymo išlaidų dydis priklauso nuo išieškomos sumos, įpareigojus antstolę perskaičiuoti periodinių galimybė indeksuoti kas tai yra indeksacijos sumą, turi būti perskaičiuotos ir vykdymo išlaidos, todėl tenkintas ir pareiškėjo prašymas naujai pateikti vykdymo išlaidų paskaičiavimą.

Kodėl ir kaip turi būti indeksuojamos priteistos periodinės išmokos - DELFI

Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso straipsniais, straipsniais skundą tenkinti. Įpareigoti antstolę Birutę Čereškienę perskaičiuoti periodinių išmokų indeksacijos sumą už paskutiniuosius penkerius metus iki vykdomojo rašto pateikimo vykdyti dienos, atliekant aritmetinį indeksavimo skaičiavimą, naujai pateikti indeksavimo ir vykdymo išlaidų apskaičiavimą.

Nutarčiai įsiteisėjus vykdomąją bylą Nr. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmus.